(Chinhphu.vn) – Ngày 23/7, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng tổ chức công bố chỉ số ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý Nhà nước năm 2012.

Báo cáo đánh giá chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn TP năm 2012 dựa trên nhiều tiêu chí ở 4 hạng mục: hạ tầng kỹ thuật CNTT, ứng dụng CNTT, nguồn nhân lực CNTT và chính sách ứng dụng CNTT.

Theo ông Chế Viết Sơn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, tại 38 đơn vị được đánh giá, cơ sở hạ tầng kĩ thuật CNTT loại tốt và khá chiếm 76,2%,  loại yếu 21%, số còn lại xếp loại trung bình.

Các đơn vị bị xếp loại yếu kém về hạ tầng CNTT là do chưa quan tâm yếu tố an toàn, an ninh thông tin, lượng dữ liệu không được sao chép dự phòng, ý thức của các cán bộ trong bảo mật thông tin và tương tác, chia sẻ thông tin trong cùng hệ thống chưa cao.

Về chính sách ứng dụng CNTT, 74% đơn vị được xếp loại khá và tốt, còn lại là trung bình, không có đơn vị yếu.

Nguồn lực CNTT là điểm yếu nhất của các đơn vị khi có tới 55% đơn vị xếp loại yếu; 9,7% xếp loại khá, số còn lại xếp loại tốt và trung bình.

Việc ứng dụng CNTT vào giải quyết công việc loại tốt, khá chiếm 33%; xếp loại yếu chiếm 57%, còn lại là loại trung bình.

Đây là lần thứ 2 Đà Nẵng công bố các tiêu chí đánh giá ứng dụng CNTT, qua đó góp phần đẩy nhanh quá trình hình thành chính phủ điện tử ở địa phương trong chiến lược chung của cả  nước.

Mai Vy