(Chinhphu.vn) – Ngày 13/7, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh  đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VGP/Minh Trang

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 10 năm qua, cấp ủy các cấp từ Thành phố đến cơ sở làm tốt công tác triển khai, quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chăm lo củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở và dưới cơ sở, thực hiện tốt các nội dung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đàng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thành phố tăng cường chỉ đạo củng cố, sắp xếp chi bộ tổ dân phố và ban công tác Mặt trận. Đến nay, hầu hết các tổ dân phố đều có chi bộ lãnh đạo, có các ban công tác mặt trận, chi hội đoàn thể, khắc phục tình trạng một chi bộ lãnh đạo quá nhiều tổ dân phố. Cụ thể, sau sắp xếp giảm được 2.965 tổ dân phố; toàn Thành phố hiện có 82 bí thư chi bộ đồng thời là tổ trưởng tổ dân phố, 42 bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng Ban Công tác Mặt trận.

Công tác cán bộ cấp cơ sở có những chuyển biến tích cực, tạo được bước đột phá về trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt thông qua việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, tăng cường cán bộ cho cơ sở đi đôi với việc thường xuyên rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ đã đáp ứng cơ bản yêu cầu bổ sung, thay thế, mạnh dạn đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ trẻ, cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo các cấp. Hiện có 100% cán bộ, công chức phường, xã đạt chuẩn theo quy định chung, trong đó 78,6% có độ tuổi từ 45 trở xuống; cán bộ thuộc Đề án “Tạo nguồn cán bộ cho chức danh bí thư đảng ủy và chủ tịch UBND phường, xã trên địa bàn Đà Nẵng” (Đề án 89) hiện đang công tác tại các địa phương là 126 người, có 71 đồng chí đảm nhận chức danh lãnh đạo tại phường, xã (đạt tỉ lệ 56,3%).

Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, đảm bảo chất lượng, đặc biệt chú trọng phát triển đảng viên nữ, đảng viên là đoàn viên thanh niên; bình quân mỗi năm phát triển được hơn 2.200 đảng viên mới.

Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hằng năm được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo dân chủ, khách quan, cơ bản đúng với tình hình và thực chất. Năm 2017, có 61/595 tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu (chiếm tỉ lệ 10,25%) và 246/595 tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh (chiếm tỉ lệ 41,34%).

Bên cạnh đánh giá cao những mặt tích cực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của các cấp, ngành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đã nêu một số hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết.

Theo đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, tổ chức và phương thức hoạt động còn lúng túng. Một số cấp ủy chưa thực sự coi trọng công tác xây dựng Đảng, thậm chí có tình trạng người đứng đầu không tham gia cấp ủy; nội dung sinh hoạt chi bộ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp vẫn còn khô cứng, nghèo nàn, chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn, chưa đầu tư nhiều cho công tác xây dựng Đảng.

Vì vậy, thời gia tới, ông Võ Công Trí đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên với tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng phải bám sát nghị quyết của Đảng, nhất là phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, địa phương; phân công, phân cấp rõ ràng, tăng cường trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị.

Chú trọng công tác tạo nguồn và bồi dưỡng phát triển đảng viên mới, đặc biệt là ở chi bộ tổ dân phố, thôn cũng như xây dựng lực lượng nòng cốt, cốt cán trong các hội, đoàn thể một cách chất lượng và hoạt động có hiệu quả.

                                                                   Minh Trang