(Chinhphu.vn) - Sáng nay (10/7), tại kỳ họp thứ 7 khoá VIII, HĐND TP Đà Nẵng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 15/17 chức danh chủ chốt do HĐND bầu. 

HĐND TP Đà Nẵng lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh chủ chốt. Ảnh VGP/Lưu Hương

Hai người không nằm trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm lần này là ông Trần Thọ, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII (do chưa đủ thời gian giữ chức vụ để lấy phiếu tín nhiệm) và bà Lê Thị Hường, Giám đốc Sở Tài chính (nghỉ hưu từ ngày 1/7).

Kết quả bỏ phiếu như sau: Bà Lương Nguyệt Thu - Trưởng ban Pháp chế HĐND TP là người có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 40 phiếu (83,33%); ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch UBND thành phố có số phiếu tín nhiệm cao thứ nhì với 39/48 phiếu; ông Mai Đức Lộc, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố (Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng) có số phiếu tín nhiệm cao thứ ba với 38/48 phiếu.

Cũng trong đợt lấy phiếu này, có 5 người không có phiếu tín nhiệm thấp gồm: Ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP; ông Võ Duy Khương, Phó chủ tịch UBND TP; ông Mai Đức Lộc Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng; ông Huỳnh Minh Chức, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự TP và bà Lương Nguyệt Thu, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.

Như vậy, hầu hết các lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND TP Đà Nẵng đều nhận được phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm khá cao.

Phát biểu tại buổi lấy phiếu tín nhiệm, ông Trần Thọ, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, bỏ phiếu tín nhiệm là cơ sở để đánh giá năng lực của chức danh do HĐND bầu ra, ai có nhiều phiếu tín nhiệm thấp sẽ tự thấy mình thiếu sót những gì để phấn đấu, hoàn thiện mình hơn nữa.

Kết quả cụ thể:

STT

Danh sách các đồng chí lấy phiếu tín nhiệm

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

1

Đồng chí Huỳnh Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

32 (66,67%)

13 (27,28%)

3 (6,25%)

2

Đồng chí Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Thường trực HĐND thành phố

28 (58,33%)

15 (31,25%)

5 (10,42%)

3

Đồng chí Vũ Hùng, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố

22 (45,84%)

25 (52,08%)

1 (2,08%)

4

Đồng chí Mai Đức Lộc, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố

38 (79,17%)

10 (20,83%)

0

5

Đồng chí Lương Nguyệt Thu, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố

40 (83,33%)

8 (16,67%)

0

6

Đồng chí Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND thành phố

34 (70,83%)

14 (29,17%)

0

7

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố

21 (43,75%)

20 (41,67%)

7 (14,58%)

8

Đồng chí Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố

39 (81,25%)

9 (18,75%)

0

9

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố

31 (64,59%)

16 (33,33%)

1 (2,08%)

10

Đồng chí Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND thành phố

19 (39,88%)

23 (47,92%)

6 (12,60%)

11

Đồng chí Nguyễn Văn Cán, Ủy viên UBND thành phố, Chánh văn phòng UBND thành phố

7 (14,58%)

27 (56,25%)

14 (29,17%)

12

Đồng chí Huỳnh Minh Chức, Ủy viên UBND thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

28 (58,33%)

20 (41,67%)

0

13

Đồng chí Đặng Công Ngữ, Ủy viên UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ

32 (66,67%)

15 (31,25%)

1 (2,08%)

14

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên UBND thành phố, Giám đốc Công an thành phố

37 (77,08%)

10 (20,84%)

1 (2,08%)

15

Đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Ủy viên UBND thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

31 (64,59%)

16 (33,33%)

1 (2,08%)

                 Lưu Hương