(Chinhphu.vn) – Nếu cán bộ quản lý từ cấp đơn vị, trường học trở lên trực tiếp vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm sẽ bị xem xét điều chuyển công tác hoặc cách chức tùy theo mức độ vi phạm.
Ảnh VGP/Lưu Hương

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu Sở GDĐT tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, TP. Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương thành lập đội kiểm tra liên ngành về hoạt động dạy thêm, học thêm; tăng cường chức năng giám sát của Tổ trưởng tổ dân phố và Hiệu trưởng các đơn vị, trường học. Đồng thời, có hình thức khen thưởng phù hợp và xử lý nghiêm khắc các trường hợp cố tình vi phạm.

Cụ thể: Nếu cán bộ quản lý từ cấp đơn vị, trường học trở lên trực tiếp vi phạm quy định về dạy thêm học thêm sẽ bị xem xét điều chuyển công tác hoặc cách chức tùy theo mức độ vi phạm. Trường học có giáo viên vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm sẽ không được xem xét thi đua trong năm học đó.

Tại các cơ sở dạy thêm phải dán công khai giấy phép dạy thêm để cơ quan chức năng và nhân dân giám sát, nếu không thực hiện sẽ bị thu hồi giấy phép. 

Bên cạnh đó, UBND yêu cầu Sở GDĐT phải thường xuyên thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn phụ trách để xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm, chấn chỉnh kịp thời và đưa hoạt động dạy thêm học thêm đi vào nề nếp. Đồng thời thu hồi ngay giấy phép và xử lý kỷ luật thật nghiêm những cán bộ, giáo viên dạy thêm cho học sinh tiểu học

 Ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết: Thành phố tuyệt đối nghiêm cấm các hoạt động dạy thêm, học thêm bậc tiểu học trên địa bàn. Đối với những trường hợp giáo viên bị người dân phản ánh có tham gia dạy thêm, Thành phố sẽ có biện pháp xử lí nghiêm khắc

Ông cũng cho biết muốn hạn chế những tiêu cực dạy thêm, học thêm, cần sự ý thức và chấp hành tốt của giáo viên, đặc biệt là ban giám hiệu nhà trường. Bên cạnh đó, cần giao quyền và trách nhiệm cho những cá nhân cụ thể để đảm bảo đúng quy trình quản lý Nhà nước.

Lưu  Hương