(Chinhphu.vn) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri và kết quả biểu quyết của HĐND các cấp đối với việc thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, đa số cử tri ủng hộ thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa.

Theo báo cáo, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Sở Nội vụ, UBND thành phố Thanh Hóa và đơn vị liên quan tiến hành rà soát, tham mưu xây dựng đề án thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa.

UBND thành phố Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch lấy ý kiến cử tri; thành lập các tổ công tác; thông tin, tuyên truyền, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác lấy ý kiến cử tri cho cán bộ, công chức của các xã, các thôn và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cử tri.

UBND các xã Quảng Phú, Quảng Đông, Quảng Thịnh, Quảng Tâm, Quảng Cát, Thiệu Khánh, Thiệu Dương, Đông Tân, Đông Lĩnh, Long Anh hoàn thành việc lập danh sách cử tri theo địa bàn các thôn xong trước ngày 01/02/2020. Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn và thường xuyên thông tin trên hệ thống đài truyền thanh; thời gian niêm yết đảm bảo đủ 30 ngày theo quy định.

Trên cơ sở đề án, bản tóm tắt đề án, phương án, mẫu phiếu lấy ý kiến cử tri được gửi đến; UBND các xã đã chỉ đạo các thôn tổ chức thông tin, tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu, vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của việc thành lập các phường; công khai nội dung đề án để nhân dân biết và tham gia ý kiến; danh sách cử tri; quyền của cử tri; thời gian, địa điểm, hình thức lấy ý kiến cử tri.

Từ ngày 02 đến 04/3/2020, các xã đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri; theo đó, phương án thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa đều được cử tri đồng thuận, thống nhất cao. Tỷ lệ cử tri tham gia ý kiến đạt từ 95% trở lên; tỷ lệ cử tri đồng ý với phương án thành lập phường đạt từ 91% trở lên.

Căn cứ kết quả thống nhất của cử tri; đề án, phương án đã được trình đến HĐND các xã và HĐND thành phố Thanh Hóa thảo luận, biểu quyết tán thành chủ trương thành lập phường đạt 100% so với số đại biểu tham dự kỳ họp.

Ngày 16/6/2020, Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thống nhất, quyết nghị tán thành chủ trương thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa (Nghị quyết số 275/NQ-HĐND ngày 16/6/2020 của HĐND tỉnh Thanh Hóa).

10 xã Quảng Phú, Quảng Đông, Quảng Thịnh, Quảng Tâm, Quảng Cát, Thiệu Khánh, Thiệu Dương, Đông Tân, Đông Lĩnh, Long Anh là những xã giáp ranh trực tiếp với khu vực nội thành, chịu sự tác động của quá trình đô thị hóa cao. Trên địa bàn các xã này đã và đang diễn ra quá trình dịch chuyển dân cư từ khu vực nội thành ra sinh sống, từng bước hình thành lối sống đô thị. Dân cư ở đây cũng chuyển dần sang sinh sống bằng các ngành nghề kinh doanh, thương mại, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Mời bạn đọc xem toàn văn báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri và kết quả biểu quyết của HĐND các cấp đối với việc thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa tại đây.

Tuệ Văn