(Chinhphu.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk vừa bầu đồng chí Êban Y Phu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Đồng chí Niê Thuật chúc mừng đồng chí Êban Y Phu được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Chiều 24/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 38, nhiệm kỳ 2010-2015.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã bầu đồng chí Êban Y Phu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Phát biểu tại Hội nghị sau khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Êban Y Phu hứa sẽ cố gắng hết mình, tiếp tục nghiên cứu lý luận, bám sát thực tiễn, đem hết khả năng, trí tuệ; tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí tân Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự ủng hộ giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương để Đắk Lắk vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển, sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội vùng Tây Nguyên.

Đồng chí Êban Y Phu cũng mong muốn nhận được sự quan tâm giúp đỡ, góp ý của các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiền nhiệm, các bậc lão thành cách mạng; sự cộng tác chia sẻ của các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà.   

Đồng chí Êban Y Phu được bầu đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thay cho đồng chí Niê Thuật vừa được Trung ương điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Theo Báo Đắk Lắk

Từ khóa: Đắk Lắk , Bí thư Tỉnh ủy