(Chinhphu.vn) - Chiều 30/5, Uỷ ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp chính thức công bố danh sách 63 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Uỷ ban Bầu cử tỉnh Đồng Tháp họp công bố kết quả. Ảnh Dongthap.gov.vn
Theo đó, tổng số ứng cử viên Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 106 người, được phân bổ ở 20 đơn vị bầu cử, số đại biểu trúng cử là 63 người, đảm bảo số lượng đề ra.

Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện là 421 người, thiếu 01 đại biểu. Có 4.014 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu (thiếu 19 đại biểu).

Cử tri cũng đã bầu đủ 8/8 đại biểu Quốc hội, kết quả sẽ được công bố vào ngày 11/6.

Theo đánh giá của Uỷ ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian bỏ phiếu được đảm bảo, không xảy ra điểm nóng, cơ sở vật chất đảm bảo, không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải bầu cử lại.

* Danh sách 63 đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp

* Thông tin chi tiết về 63 đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp