(Chinhphu.vn) – Trong cuộc họp bất thường hôm nay (28/4), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã bầu ông Lê Minh Hoan giữ chức Bí thư tỉnh ủy.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hoàng Việt tặng hoa cho đồng chí Lê Minh Hoan. Ảnh Báo Đồng Tháp

Ngày 28/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị đột xuất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015 để thực hiện các quy trình về công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua nội dung Công văn số 7666-CV/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng về việc giới thiệu nhân sự bầu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (nhiệm kỳ 2010-2015); Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; Công văn số 7656-CV/VPTW ngày 10/4/2014 của Văn phòng Trung ương Đảng về giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và thực hiện quy trình nhân sự chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Kết quả có 48/48 phiếu của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (có mặt tại hội nghị) thống nhất bầu đồng chí Lê Minh Hoan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2010-2015.

Đồng thời, BCH Đảng bộ tỉnh cũng đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016; bỏ phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.

Bình Minh