(Chinhphu.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 51 ủy viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XI và Đoàn đại biểu di dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ra mắt và nhận nhiệm vụ. Ảnh Báo Đắk Nông
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XI đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Lê Diễn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Theo đó, đồng chí Lê Diễn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí: Điểu K’Ré, Ngô Thanh Danh, Nguyễn Bốn được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Đình Trung được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, đồng chí Lê Diễn, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến các đồng chí thôi không tham gia cấp ủy khóa XI. Đồng chí Lê Diễn, khẳng định: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI nguyện đem hết sức mình, đồng tâm hiệp lực, phấn đấu không ngừng, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức cùng toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI:

1. Lê Diễn, Bí thư Tỉnh ủy

2. Điểu K’Ré, UVDK Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy

3. Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Tỉnh ủy

4. Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy

5. Trương Công Hùng, Ủy viên

6. Lê Kim Huy, Ủy viên

7. Nguyễn Văn Úy, Ủy viên

8. Hà Trung Ký, Ủy viên

9. Nguyễn Đình Trung, Ủy viên

10. Trần Xuân Hải, Ủy viên

11. Nguyễn Thị Hoa, Ủy viên

12. Điểu Xuân Hùng, Ủy viên

13. Thái Đại Ngọc, Ủy viên

14. Nguyễn Ngọc Chương, Ủy viên.

Đức Bình