(Chinhphu.vn) - Đồng chí Trần Quốc Trung được bầu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ; các đồng chí: Phạm Gia Túc, Phạm Văn Hiểu, Võ Thành Thống được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh Báo Cần Thơ
Đại hội  đại biểu Đảng bộ Thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, đã bầu Ban Chấp hành khóa mới. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ, bầu Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy.

Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 16 đồng chí. Đồng chí Trần Quốc Trung được bầu làm Bí thư Thành ủy; các đồng chí: Phạm Gia Túc, Phạm Văn Hiểu, Võ Thành Thống được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy.

Ban Chấp hành đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 11 đồng chí; bầu đồng chí Phạm Minh Phúc làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Trần Quốc Trung, tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhấn mạnh: Trong 5 năm tới, Đảng bộ thành phố tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ văn minh hiện đại, xứng tầm với vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Để thực hiện quyết tâm chính trị đó, cần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng tình của xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, quyết sách được Đại hội thông qua. Các cấp ủy cần đổi mới phương pháp lãnh đạo, năng động, sáng tạo, sát thực tế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân Thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đức Bình

Từ khóa: Đại hội , Cần Thơ , Bí thư Thành ủy , Trần Quốc Trung