(Chinhphu.vn) - Sáng 7/9, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), HĐND tỉnh Gia Lai (khóa X) đã tổ chức kỳ họp thứ 10 (bất thường) để bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh: Báo Gia Lai
Trên cơ sở tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (khóa X) nhiệm kỳ 2011-2016, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Phạm Đình Thu đã giới thiệu ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa X ứng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa X và đã được 100% đại biểu tham dự kỳ họp nhất trí tán thành.

Theo Báo Gia Lai, kỳ họp đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (khóa X) nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Võ Ngọc Thành với 62/76 số phiếu, tương đương với 81,5% đại biểu HĐND tỉnh khóa X đồng ý.

Minh Dung