(Chinhphu.vn) - Chiều 4/7, HĐND TP. Hà Nội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 18 vị trí lãnh đạo chủ chốt của Thành phố. 
Đây là lần đầu tiên đại biểu HĐND TP. Hà Nội thực hiện quyền giám sát, các vị đại biểu thay mặt cử tri thủ đô thực hiện việc đánh giá tín nhiệm với các chức danh chủ chốt. Theo Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh, lấy phiếu tín nhiệm là hình thức đánh giá quan trọng, trực tiếp đến từng cán bộ.

Trong buổi sáng, trước khi lấy phiếu, các đại biểu HĐND đã có 2 giờ thảo luận tại tổ về các vấn đề xung quanh việc lấy phiếu tín nhiệm. Theo bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND Thành phố, 6 tổ đại biểu đã thảo luận dân chủ, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, bài bản, nghiêm túc.

Trước đó, các báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm đã gửi trước tới các đại biểu theo đúng quy định của Luật. Thường trực HĐND TP. Hà Nội đánh giá các báo cáo đều thể hiện nghiêm túc. Thường trực HĐND cũng nhận định, vì đây là lần đầu nên phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm.

Phiếu lấy tín nhiệm được phân thành 3 cấp độ: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt của thành phố Hà Nội do đại biểu HĐND bầu được 93% đại biểu HĐND TP. Hà Nội tán thành khi thông qua Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm.

Theo đó, Chủ tịch HĐND Thành phố, bà Ngô Thị Doãn Thanh có số phiếu tín nhiệm cao nhất (87/93 phiếu, đạt hơn 91% phiếu tín nhiệm cao).

Chức danh có nhiều phiếu tín nhiệm thấp là Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Đình Đức (được 24% tín nhiệm cao) và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ngô Văn Quý (được 23% tín nhiệm cao).

STT

 Họ và tên

 Số phiếu - Tỷ lệ %

 Tín nhiệm cao

 Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

1

Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND TP

87 – 91,58%

5 – 5,26%

1 – 1.05%

2

Lê Văn Hoạt, Phó Chủ tịch HĐND TP

51 – 53,68%

31 – 32,63%

11 – 11,58%

3

Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách

54 – 56,84%

37 – 38,95%

2 – 2,1%

4

Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế

61 – 64,21%

32 – 33,68%

0

5

Nguyễn Thị Thùy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội

35 – 36,84%

44 – 46,32%

14 – 14,74%

6

Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP

59 – 62,1%

25 – 26,32%

9 – 9,5%

7

Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP

57 – 60%

26 – 27,37%

10 – 10,53%

8

Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND TP

39 – 41,05%

43 – 45,26%

11- 11,58%

9

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó chủ tịch UBND TP

61 – 64,21%

28 – 29,48%

4 – 4,21%

10

Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP

51 – 53,68%

31 – 32,63%

11 – 11,58%

11

Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủ tịch UBND TP

47 – 49,47%

35 – 36,84%

11 – 11,58%

12

Trần Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND TP

46 – 48,42%

40 – 42,11%

7 – 7,37%

13

Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Thành phố

68 – 71,58%

23 – 24,21%

2 – 2,1%

14

Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở LĐ,TB&XH

27 – 28,42%

43 – 45,26%

23 – 24,21%

15

Ngô Văn Quý, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

29 – 30,53%

42 – 44,21%

22 – 23,16%

16

Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ

43 – 45,26%

39 – 41,05%

11- 11,58%

17

Nguyễn Thịnh Thành, Chánh Văn phòng UBND TP

37 – 38,95%

51 – 53,68%

5 – 5,26%

18

Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

64 – 67,37%

26 – 27,37%

3 – 3,16%

Phương Liên