(Chinhphu.vn) - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, mức thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội dự kiến tăng hơn so với năm trước khoảng 5,5% đến 8%. Mức thưởng cao nhất là 325.000.000 đồng, thuộc về doanh nghiệp FDI.

Ngày 3/1, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, đã có báo cáo về tình hình lương, thưởng Tết năm 2018 của các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội. Báo cáo này dựa trên báo cáo lương thưởng Tết thuộc 4.288 doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội, trên 4 loại hình doanh nghiệp.

Theo đánh giá của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, năm 2017, kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô tiếp tục có chuyển biến tích cực, giá cả thị trường ổn định, lạm phát thấp, an sinh xã hội được bảo đảm. Nhiều doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sang công ty cổ phần đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp đã trả tiền lương bình quân cho người lao động tăng cao hơn khoảng 7% đến 9% so với năm 2016.

Về mức thưởng Tết âm lịch 2018, nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng hơn so với năm trước khoảng 5,5% đến 8%.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết âm lịch bình quân: 4,6 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 325 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700.000 đồng/người.

Với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, mức thưởng Tết âm lịch 2018 bình quân: 3,85 triệu đồng/người, tăng 7% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 6 triệu đồng/người.

Đối với công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết âm lịch bình quân: 3,7 triệu đồng/người, tăng 8,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là hơn 50 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người.

Với khối doanh nghiệp dân doanh mức thưởng Tết âm lịch 2018 bình quân: 3,95 triệu đồng/người, tăng 5,5% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 60 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người.

Thu Cúc