(Chinhphu.vn)-Sáu tháng đầu năm 2019, kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tăng trưởng  12,78% so với cùng kỳ 2018. Trong đó, sản xuất công nghiệp tăng 30,98% và là lĩnh vực tác động chính vào mức tăng trưởng chung với 10,15 điểm phần trăm.
Đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII. 

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế-xã hội  6 tháng đầu năm của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII khai mạc sáng 15/7 cho biết tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh ổn định và tiếp tục chuyển biến tích cực.

Theo đó, tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Hà Tĩnh tăng 12,78% so với cùng kỳ. Sản lượng các sản phẩm công nghiệp chủ lực (thép, bia, điện) bảo đảm tiến độ kế hoạch.

Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện trong điều kiện thời tiết, dịch bệnh tác động bất lợi. Sản lượng lương thực đạt 37.240 tấn (bằng 73% kế hoạch năm). Lĩnh vực thủy sản duy trì mức tăng khá với 9,54% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 517,34 triệu USD (bằng 47% kế hoạch).

Trong 6 tháng qua, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Hà Tĩnh tăng mạnh, ước đạt 14.320 tỷ đồng (bằng 37% kế hoạch năm, bằng 101,15% so cùng kỳ). Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 3.789 tỷ đồng (chiếm 26% tổng nguồn), đạt 20% kế hoạch năm nhưng bằng 61,15% so với cùng kỳ 2018.

Tổng thu ngân sách của tỉnh là 7.002 tỷ đồng (đạt 53% dự toán); trong đó thu nội địa 3.283 tỷ đồng (đạt 52,11% dự toán); thu xuất nhập khẩu: 3.717,5 tỷ đồng (đạt 53,8% dự toán)…

Cũng trong 6 tháng qua, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 11.843 lao động (đạt 50,4% kế hoạch năm).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, số doanh nghiệp thành lập mới đều có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ và cả nước… Tiến độ giải ngân đầu tư công về tổng thể cơ bản đạt yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy được tập trung chỉ đạo. Cải cáh hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục có chuyển biến tích cực. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi cũng như công tác phòng chống cháy rừng.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng. Phấn đấu khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 trong quý III/2019…

Tại kỳ họp này (diễn ra từ 15-17/7), HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua nhiều nghị quyết chuyên đề. Trong đó có nghị quyết quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí; nghị quyết sửa đổi, bổ sung về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm, hỗ trợ người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng và học sinh, sinh viên đi du học nghề giai đoạn 2019- 2021…

(nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Hà Tĩnh)