(Chinhphu.vn) - Tỉnh Thừa Thiên- Huế và Quảng Nam vừa ra mắt và vận hành các ứng dụng, phần mềm theo dõ quản lý thông tin về dịch bệnh, cập nhật thông tin thời sự mới nhất về dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.


Ngày 21/3, tỉnh Thừa Thiên -Huế  ra mắt và kích hoạt ứng dụng hỗ trợ thông tin phòng chống dịch COVID-19. Đây là một thành phần của Hue-S (Ứng dụng dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên -Huế).

Ứng dụng giúp người dân nhận biết các thông tin chính thống, xác minh thông tin trên môi trường mạng để người dân nắm, biết phòng ngừa và cung cấp các thông tin, thông báo, cảnh báo của chính quyền đến người dân, đồng thời giúp người dân biết rõ thông tin sai sự thật.

Ứng dụng cũng thực hiện tiếp nhận phản ánh nghi nhiễm; yêu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp; trả lời hỏi đáp của người dân và sàng lọc (tổng hợp tất các trường hợp nghi nhiễm để quản lý); hỗ trợ kịp thời cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tại Quảng Nam, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh cũng đã chính thức vận hành phần mềm theo dõi, quản lý về dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm CNTT-TT thuộc Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế Quảng Nam xây dựng phần mềm “Theo dõi, quản lý các trường hợp liên quan trong công tác phòng, chống dịch nCoV-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” tại địa chỉ: http://theodoincov.quangnam.gov.vn.

Phần mềm cung cấp tài khoản cho 60 sở, ban, ngành, công an tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 1 tài khoản tổng hợp dành cho Sở Y tế để cập nhập báo cáo kịp thời công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Hiện tại, phần mềm đang được triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Trang tin điện tử của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam đã chính thức vận hành tại địa chỉ: http://ncov.quangnam.gov.vn.

Trang tin điện tử của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh sẽ kết nối với các Ban Chỉ đạo cấp huyện để đăng tin và cập nhật đầy đủ các văn bản, thông tin chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; các hướng dẫn của Bô Y tế; thông tin, số điện thoại các đường dây nóng... phản ánh toàn diện diễn biến tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam...

Minh Trang