(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 994/QĐ-TTg công nhận huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Đức Thọ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Sau 10 năm thực hiện xây dựng NTM, đến nay, toàn huyện Đức Thọ có 15/15 xã đạt chuẩn NTM theo quy định, sau đạt chuẩn các xã đều nâng cấp mức độ các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới. Đời sống vật chất của người dân ngày càng được nâng cao. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 38,54 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,99%.

Trong lĩnh vực giao thông, ngân sách hỗ trợ gần 50 nghìn tấn xi măng làm đường giao thông, huy động 2.000 tỷ đồng thực hiện làm mới hơn 50 km và nâng cấp cải tạo hơn 60 km đường trục xã. Kết quả, có 100% đường trục xã, liên xã đạt chuẩn; 83% đường trục thôn, liên thôn đạt chuẩn.

Đặc biệt, trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đến nay, huyện đã triển khai xây dựng trên 147/147 thôn, trong đó có 62 thôn đạt chuẩn, các thôn còn lại đạt trên 50%; toàn huyện có 1.388 vườn hộ đã và đang xây dựng vườn mẫu, có 607 vườn đạt chuẩn.

Lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là văn hóa làng xã được phát huy và bảo tồn. Ngoài ra, 100% xã có hệ thống điện nông thôn; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được chú trọng; lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Tỷ lệ hài lòng người dân trên địa bàn các xã, thị trấn đạt từ 87,69 - 99,66%.

Sau 10 năm, huyện đã huy động 3.229 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp hơn 555 tỷ đồng). Huyện không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Minh Hiển