(Chinhphu.vn) - Chiều 17/6, tại TP. Đà Nẵng, UBND TP. Đà Nẵng và Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam ký biên bản thỏa thuận dự án khảo sát thu thập số liệu phát triển cảng Liên Chiểu.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng và Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam, ông Shimizu Akira tại lễ ký kết biên bản thảo luận về dự án. Ảnh: VGP/Lưu Hương

Trên cơ sở nhu cầu phát triển các dự án cơ sở hạ tầng của TP. Đà Nẵng, Sở KH&ĐT Thành phố đã kết nối, hợp tác với JICA nhằm kêu gọi sự quan tâm, hỗ trợ đối với các dự án này.

Sau quá trình trao đổi cụ thể về nhu cầu của địa phương, JICA đã đồng ý tài trợ triển khai dự án khảo sát thu thập số liệu phát triển cảng Liên Chiểu, sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản.

Theo biên bản ký kết, JICA sẽ hỗ trợ nguồn vốn không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho Đà Nẵng để thực hiện các công việc gồm: Rà soát, thu thập các số liệu về dự án cảng Liên Chiểu và quy hoạch phát triển cảng; đề xuất chiến lược Quy hoạch phát triển cảng và các khu vực lân cận; lập quy hoạch cảng giai đoạn 2025-2040; đề xuất hướng tuyến đường phù hợp với cảng Liên Chiểu và kết cấu hạ tầng đường hiện hữu; xem xét tính khả thi của việc phân dịch hợp phần đầu tư công/tư; và đề xuất cơ quan quản lý khai thác cảng.

Thời gian thực hiện dự án là từ tháng 7-11/2020 (5 tháng). Sau thời gian trên, JICA sẽ có báo cáo kết quả nghiên cứu gửi UBND TP. Đà Nẵng về các nội dung đề xuất trong phạm vi nghiên cứu để xem xét, phê duyệt. Báo cáo kết quả nghiên cứu là cơ sở để JICA tiếp tục xem xét, hỗ trợ báo cáo nghiên cứu tiền khai thi dự án bến cảng Liên Chiểu (hợp phần kêu gọi đầu tư tư nhân).

Ngoài dự án trên, Sở KH&ĐT Thành phố đã trao đổi với JICA về một số dự án hợp tác trong tương lai gồm hỗ trợ Đà Nẵng xây dựng Quy hoạch phát triển TP. Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Với dự án này, JICA sẽ hỗ trợ các tư vấn quốc tế, phối hợp với tư vấn địa phương để triển khai quy hoạch phát triển TP. Đà Nẵng, trong đó có đề xuất ý tưởng, ý kiến phản biện của các chuyên gia JICA thông qua các hội thảo, hội nghị quốc tế và các báo cáo tổng hợp.

Bên cạnh đó là JICA cũng sẽ hỗ trợ TP. Đà Nẵng xây dựng các đề án quy hoạch chuyên ngành (về giao thông, hạ tầng kỹ thuật…) nhằm triển khai cụ thể tại các đơn vị chuyên ngành của địa phương; hỗ trợ Đà Nẵng tiếp tục thực hiện nghiên cứu tiền khả thi, tổ chức đấu thầu PPP dự án cảng Liên Chiểu, hợp phần kêu gọi đầu tư tư nhân… theo quy định của pháp luật Việt Nam; hỗ trợ nghiên cứu dự án di dời ga đường sắt theo hình thức PPP, trong đó đề xuất cơ chế tài chính, hợp tác đối với các hạng mục cụ thể trong dự án.

Lưu Hương