(Chinhphu.vn) – Thời gian qua, hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức của người dân trong lĩnh vực pháp luật, làm giảm bớt đơn thư tranh chấp và các khiếu kiện không cần thiết, ổn định trật tự xã hội trên địa bàn.
Ảnh minh họa

Từ đầu năm 2013 đến nay, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ninh đã thụ lý tổng số 1.108 vụ việc/1.107 đối tượng. Các lĩnh vực pháp luật trợ giúp chủ yếu là đất đai, chính sách ưu đãi xã hội, dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình, lao động, hành chính, khiếu nại tố cáo và các lĩnh vực pháp luật khác liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân.

Thông qua các hoạt động tư vấn, bào chữa, đại diện tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, công tác trợ giúp pháp lý đã góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý có nhu cầu.

Một trong những đối tượng cũng được quan tâm đặc biệt về trợ giúp pháp lý là trẻ em và người chưa thành niên. Nhằm bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý của trẻ em và nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý cho đối tượng này, Sở Tư pháp tỉnh đã phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, trợ giúp lưu động cho trẻ em tại các trường học, xã, phường, thôn bản.

Đồng thời, tổ chức phối hợp với luật sư cộng tác viên, trợ giúp viên pháp lý tư vấn, tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp miễn phí cho trẻ em, người chưa thành niên trên địa bàn. Tính riêng năm 2013, Trung tâm trợ giúp pháp lý đã tư vấn pháp luật cho gần 600 trẻ em, người chưa thành niên; tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho 35 đối tượng.

Để hoạt động trợ giúp pháp lý cho người dân ngày càng đạt hiệu quả hơn nữa, Trung tâm trợ giúp pháp lý xác định tiếp tục thực hiện công tác trợ giúp pháp lý lưu động theo kế hoạch, đẩy mạnh hình thức tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, duy trì công tác tiếp công dân và tư vấn, giải đáp các vấn đề pháp luật ngay tại trụ sở của Trung tâm, tăng cường cử trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng... Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các hành vi theo đúng pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và tham gia đấu tranh, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Hồng Ngọc