(Chinhphu.vn) - Sáng 22/9, kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Hà Nội khóa XVI chính thức khai mạc. Tại kỳ họp, HĐND Thành phố tập trung đánh giá toàn diện về tình hình phát triển kinh tế-xã hội 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021; xem xét, thảo luận và thông qua 15 báo cáo, 02 nghị quyết thường kỳ và 16 nghị quyết chuyên đề.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: VGP/Gia Huy

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ, kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô đã đồng tâm hiệp lực, tập trung thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Trước tình hình đó, Thường trực HĐND Thành phố xây dựng phương án và thời gian tổ chức kỳ họp bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, bảo đảm an toàn, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của Luật và phù hợp tình hình thực tiễn công tác phòng chống dịch bệnh.

Tại kỳ họp này, HĐND Thành phố có nhiệm vụ đánh giá kết quả phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách của 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021; xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố. Nhìn lại tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng qua, cấp uỷ, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy.

Trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19, các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở đã quán triệt, thực hiện nghiêm Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư; các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Trung ương, triển khai thận trọng, đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, cầu thị, linh hoạt, hiệu quả, với phương châm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, là trước hết. Toàn hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở đã đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm vượt qua các khó khăn, thách thức để từng bước khống chế và đẩy lùi dịch bệnh, ổn định tình hình, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Công tác an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân. Thành phố đã sớm cụ thể hoá và triển khai các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về cơ chế, chính sách trong công tác phòng, chống dịch.

Kịp thời rà soát, ban hành thêm các chính sách đặc thù của Thành phố để hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, hộ gia đình, người dân, doanh nghiệp, các đối tượng chịu ảnh hưởng, góp phần giảm bớt những khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 gây ra. Những cơ chế, chính sách này là sự linh hoạt, kịp thời trong hoạt động của chính quyền Thành phố, thể hiện tinh thần tất cả vì sự an toàn và hạnh phúc của nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội, kinh tế-xã hội  của Thủ đô trong thời gian qua vẫn tiếp tục có mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý II tăng 6,61% và cao hơn quý I là 5,17%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 8 tháng ước đạt 164.483 tỷ đồng, đạt 69,8 % so với dự toán Trung ương giao và đạt 65,4% so với chỉ tiêu được HĐND Thành phố giao, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 8 tháng thực hiện 39.147 tỷ đồng, đạt 36% so với dự toán và bằng 90,5% so với cùng kỳ.

Tại kỳ họp, HĐND Thành phố tập trung đánh giá toàn diện về tình hình phát triển kinh tế-xã hội 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021. Ảnh: VGP/Gia Huy

Tại kỳ họp này, HĐND Thành phố tập trung đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình phát triển kinh tế-xã hội 8 tháng đầu năm, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021, phù hợp với thực tiễn của Thành phố. Xem xét, thảo luận và thông qua 15 báo cáo, 02 nghị quyết thường kỳ và 16 nghị quyết chuyên đề.

Trong đó, có những nghị quyết rất quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; trong đó, Thành phố sẽ tập trung, cân đối, bố trí nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông khu vực ngoại thành (Quốc lộ 1A, Quốc lộ 6, Quốc lộ 32...).

Đặc biệt là việc đầu tư đường vành đai 4 nhằm mở rộng không gian phát triển, kết nối giao thông với các tỉnh, thành phố vùng Thủ đô. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm xây dựng, nâng cấp các bệnh viện, trường học, các thiết chế văn hóa và tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử; xem xét thông qua Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ nhằm tạo cơ sở cho UBND Thành phố khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện hiệu quả trong thời gian tới; chính sách về hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; quy định đối tượng và mức chuẩn trợ cấp xã hội trên địa bàn Thành phố và nhiều nội dung quan trọng khác.

Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, trước kỳ họp, Thường trực HĐND Thành phố đã tổng hợp 30 câu hỏi là những vấn đề dân sinh, bức xúc được cử tri, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND Thành phố gửi về để yêu cầu UBND Thành phố trả lời. Nội dung chất vấn tập trung vào các vấn đề lớn, quan trọng đang được cử tri và nhân dân quan tâm. Báo cáo trả lời chất vấn của UBND Thành phố đã được gửi tới các vị đại biểu và được công khai trên Trang thông tin điện tử của HĐND Thành phố và các phương tiện thông tin để các đại biểu, cử tri và nhân dân Thủ đô theo dõi, giám sát thực hiện.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội nhấn mạnh, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2021 rất nặng nề, nhất là trong bối cảnh còn nhiều thách thức, diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đòi hỏi Thành phố và các cấp, các ngành phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa, quyết liệt hơn nữa.

Trong phiên họp sáng nay, HĐND TP. Hà Nội sẽ nghe UBND Thành phố trình bày tóm tắt các báo cáo: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, thu chi ngân sách 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021; tình hình và công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc triển khai các chính sách của Trung ương và Thành phố về chính sách hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Thường trực HĐND Thành phố trình bày tóm tắt báo cáo hoạt động 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố thông báo về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tham gia xây dựng chính quyền 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2021 và những kiến nghị với HĐND và UBND Thành phố.

HĐND Thành phố thảo luận tại hội trường và các điểm cầu về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021 và các nội dung trên.

Buổi chiều, HĐND TP xem xét về: Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển TP. Hà Nội giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 và việc các quận sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ các huyện khó khăn thực hiện xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố… Thảo luận tại hội trường và các điểm cầu về nội dung trên.

Gia Huy