(Chinhphu.vn) - Các cơ quan chức năng của Đà Nẵng cần nâng cao hiệu quả công tác thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, nhất là các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chú trọng các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng.

Ảnh: VGP/Thế Phong

Chiều 18/8, tại Đà Nẵng, Đoàn Công tác số 3 của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN do Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng về công bố kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN tại Đà Nẵng.

Với quyết tâm đẩy mạnh PCTN, những năm qua, Đà Nẵng đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách hợp lòng dân, như: Chủ trương khai thác quỹ đất để phát triển cơ sở hạ tầng; chương trình “5 không” và “3 có”; xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Thành phố trong tình hình mới…

Đà Nẵng là địa phương có nhiều sáng kiến, cách làm hay giúp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, hạn chế tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong đó, CCHC, đổi mới công nghệ quản lý; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước là điểm sáng.

Các cơ quan chức năng của Đà Nẵng đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng nội dung các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Thành phố cũng đã ban hành nhiều quy định quản lý về kinh tế-xã hội, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, giúp hạn chế việc lợi dụng các kẽ hở pháp luật để thực hiện hành vi tham nhũng.

Năm 2013 và 2014, việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của các đối tượng kê khai được thực hiện theo quy định. Công tác CCHC được đẩy mạnh theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch về thủ tục, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, giảm phiền hà, tiêu cực cho tổ chức và công dân; thông tin về tình hình tiếp nhận, xử lý hồ sơ của các cơ quan chức năng được công khai.

Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 90-KH/BCĐTW ngày 12/7/2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN theo đúng yêu cầu, nội dung, chương trình đã đề ra. Tuy nhiên, công tác thanh tra các vụ việc, phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng của các cơ quan Thanh tra, Công an, Viện Kiểm sát và Toà án của Thành phố vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế.

Để cuộc đấu tranh PCTN có sự chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; chỉ đạo tăng cường vai trò, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên đối với công tác PCTN.

Các cơ quan chức năng của Thành phố cần nâng cao hiệu quả công tác thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, nhất là các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chú trọng các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác PCTN; đưa nội dung PCTN vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Nội chính Thành ủy để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy trong công tác PCTN. Ban Thường vụ Thành ủy cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo xử lý nghiêm minh, dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế mà dư luận xã hội quan tâm.

Thế Phong