(Chinhphu.vn) – Ban Bí thư đã quyết định cách chức ông Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh.

Ban Bí thư đã xem xét Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Ban Bí thư nhận thấy: Năm 2008 và năm 2009, khi đang giữ chức vụ Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vũ Quang, ông Nguyễn Thanh Sơn đã có hành vi vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và tiêu chuẩn cấp ủy viên, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Vi phạm của ông Nguyễn Thanh Sơn là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông Sơn.

Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Sơn bằng hình thức cách chức các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2005-2010 và nhiệm kỳ 2010-2015; Bí thư Huyện ủy Vũ Quang, nhiệm kỳ 2005-2010 và nhiệm kỳ 2010-2015; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2010-2015.

Bình Minh