(Chinhphu.vn - Ghi nhận các ý kiến đóng góp, bổ sung, đề xuất sửa đổi Quyết định 290/QĐ-TW, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, bản chất công tác dân vận là củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng, vì vậy, đảng viên, cán bộ làm tròn nhiệm vụ với dân chính là làm tốt công tác dân vận.
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: TTXVN

Chiều 2/7, tại TPHCM, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X do Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy TPHCM về thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Thành phố.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực trong công tác dân vận tại TPHCM 10 năm qua, đặc biệt trong thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Nhìn chung, công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định 290 đã được triển khai từ cấp thành phố xuống cơ sở, tới các cán bộ phụ trách, trực tiếp thực hiện công tác dân vận, góp phần tăng cường sự lãnh đạo Đảng, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận.

Theo đánh giá của Trưởng Ban Dân vận Trung ương, việc triển khai thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW tại Thành phố đã có sự phối hợp đồng bộ, tạo ra những thay đổi tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, lắng nghe, giải quyết các vấn đề của người dân, nhất là vấn đề bức xúc, phức tạp.

Những chuyển biến trong công tác dân vận của Thành phố 10 năm qua đã góp phần bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận, tham gia của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo niềm tin của dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương chỉ đạo, thời gian tới Thành phố cần quan tâm khắc phục để công tác dân vận không mang tính hình thức, hiệu quả hơn, phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ hơn vì lợi ích chính đáng của người dân, giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc của người dân.

Bên cạnh đó, Thành phố cần tăng cường hiệu quả công tác giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Thành phố cần tiếp tục quán triệt các quan điểm về công tác dân vận được quy định tại Nghị quyết 25/NQ-TW ngày 3/6/2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và thực hiện đồng bộ, thống nhất các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận.

Bà Trương Thị Mai cho rằng, để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, Thành phố cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức hành động, sử dụng hiệu quả phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; đề cao tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là cơ quan nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, dân vận khéo…

Ghi nhận các ý kiến đóng góp, bổ sung, đề xuất sửa đổi Quyết định 290/QĐ-TW, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, bản chất công tác dân vận là củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng, vì vậy, đảng viên, cán bộ làm tròn nhiệm vụ với dân chính là làm tốt công tác dân vận.

Bên cạnh đó, Thành phố cần nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI, nhất là phần nội dung “Tăng cường mối quan hệ mật thiết với dân, dựa vào nhân dân, xây dựng Đảng.”

Tại buổi làm việc, Thành ủy TPHCM cũng đề nghị Ban Dân vận Trung ương nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị cho phép thí điểm thành lập Ban Dân vận tại một số Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Thành phố, có quy mô lớn, nhiều đơn vị trực thuộc, có đông công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên, có vị trí quan trọng về kinh tế - văn hóa - xã hội, như: Đảng ủy các khu chế xuất - khu công nghiệp; Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng thành phố; Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM; đề nghị điều chỉnh, bổ sung vào Quy chế nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc "giám sát, đánh giá sự tín nhiệm đối với đại biểu trong suốt nhiệm kỳ...”,

Trước đó, Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương đã tiến hành kiểm tra, tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290/QĐ-TW tại các quận Bình Thạnh, quận 5 và huyện Củ Chi của TPHCM.

Theo TTXVN