(Chinhphu.vn) - Việc rà soát nhằm đảm bảo tính công bằng trong giải quyết chế độ cho lực lượng cựu thanh niên xung phong đã góp phần xương máu trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm các cựu thanh niên xung phong tại Trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người có công tỉnh Quảng Nam. 


Sáng 6/1, UBND tỉnh Quảng Nam đã làm việc về giải quyết chế độ chính sách đối với cựu thanh niên xung phong được hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 104/1999/QĐ-TTG về một số chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và Quyết định 40/2011/QĐ-TTG quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến của Thủ tướng Chính phủ.

Trong cuộc tổng rà soát chính sách đối với người có công tỉnh Quảng Nam, đã có 94.831 đối tượng được hưởng chính sách đúng chế độ, chiếm tỉ lệ 97%. Trong 145 trường hợp hưởng sai chế độ người có công, có 64 trường hợp thuộc đối tượng cựu thanh niên xung phong.

Đặc biệt, 61/65 trường hợp sai phạm là cựu thanh niên xung phong được hưởng trợ cấp hằng tháng nhưng vẫn còn người thân, 3 trường hợp hưởng sai chế độ do trùng hưởng chính sách, không có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

Trước thực trạng trên, tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành kiểm tra rà soát và lập lại hồ sơ mới toàn bộ trên cơ sở đối chiếu hồ sơ cũ để thực hiện đúng và đầy đủ chế độ đối với người có công.

Đối với 61 trường hợp cựu thanh niên xung phong hưởng sai chế độ, tỉnh Quảng Nam sẽ rà soát lại, xử lý sau rà soát nhằm giải quyết chế độ đúng với căn cứ văn bản quy phạm pháp luật, góp phần thực hiện công bằng xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Thanh nhấn mạnh: Việc tập trung rà soát kỹ lưỡng những trường hợp sai sót trong thực hiện chế độ đối với cựu thanh niên xung phong cần có sự kết hợp liên tục từ cơ sở với các cơ quan chức năng, đặc biệt sự chuyển giao chức năng và phối hợp thực hiện giữa Tỉnh đoàn và Sở Nội vụ nhằm đảm bảo quyền lợi của người có công.

Cho đến nay, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Quảng Nam đã giải quyết 1.397 trường hợp được hưởng chính sách theo Quyết định 104 và Quyết định 40. Trong đó, trợ cấp một lần là 843 trường hợp, trợ cấp thường xuyên 380 trường hợp và trợ cấp từ trần 174 đối tượng.

Ngoài ra, Hội cũng đã xác nhận đề nghị giải quyết 461 trường hợp được hưởng chính sách theo Quyết định 62 của Chính phủ đối với thanh niên xung phong đi làm nghĩa vụ sau 1975.

Mai Vy