(Chinhphu.vn) – Quảng Trị là tỉnh hiện còn rất khó khăn, do đó việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) cần phải được tiến hành từng bước vững chắc, không chạy đua thành tích mà ảnh hưởng đến chất lượng của chương trình.
Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: VGP/Minh Trang
Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành tại buổi làm việc giữa Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với UBND tỉnh Quảng Trị về chương trình xây dựng NTM.
 
Theo ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đến nay chương trình xây dựng NTM tại Quảng Trị đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển theo chiều hướng bền vững.
 
Trong 5 năm qua, tỉnh Quảng Trị đã đầu tư xây dựng 1.000 km đường giao thông nông thôn, số xã đạt chuẩn tiêu chí giao thông nông thôn là 25/117. Đã đầu tư xây dựng 90 công trình thủy lợi; hệ thống trường học, trang thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư nâng cấp đạt chuẩn, xây dựng thêm 411 phòng học và 40 nhà công vụ.
 
Tốc độ tăng trưởng giá trị ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp đạt 3,7%/ năm. Sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt trên 25 vạn tấn/năm. Diện tích cây công nghiệp lâu năm như cà phê, cao su, hồ tiêu đến năm 2015 có 27.180 ha. Tỉ trọng ngành chăn nuôi trong tổng giá trị nông nghiệp tăng từ 20,4% năm 2010 lên 29,6% vào năm 2015. Giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng bình quân 12,7% năm. Tỉ lệ che phủ rừng đạt gần 50%. Diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC gần 21.000 ha.
 
Đề cập đến sự cố môi trường biển vừa qua, ông Hà Sỹ Đồng cho biết thêm, đời sống của người dân của 16 xã tại Quảng Trị chịu ảnh hưởng trực tiếp đến nay đang gặp nhiều khó khăn, người dân cùng với các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang tập trung mọi nguồn lực và tìm giải pháp như chuyển đổi ngành nghề, tập trung chuyển đổi cải tạo các vùng đất bạc màu và chuyển đổi cây trồng để tạo sinh kế bền vững cho người dân.
 
Ngoài ra, chương trình xây dựng NTM ở địa phương còn có một số vấn đề khó khăn, trong đó có vấn đề nguồn vốn hiện chưa đáp ứng được, đặc biệt là vấn đề đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường hỗ trợ người dân đào tạo nghề và các chính sách về vấn đề giáo dục, y tế. UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét để tháo gỡ những khó khăn này cho tỉnh Quảng Trị.
 
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Lâm Thành cho rằng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở Quảng Trị cần phải được tiến hành theo từng bước vững chắc, không quá vội vàng để chạy đua theo thành tích.

Tỉnh cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, làm thay đổi nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề; khuyến khích mở mang kinh doanh liên quan đến nông thôn, nông nghiệp; quan tâm xây dựng thương hiệu, giải quyết đầu ra sản phẩm cho nông dân...
 
Những kiến nghị đề xuất của tỉnh Quảng Trị sẽ được đoàn tổng hợp nghiên cứu đề xuất Quốc hội, Chính phủ điều chỉnh trong hệ thống chính sách xây dựng NTM trong giai đoạn tiếp theo.
 
Minh Trang