(Chinhphu.vn) - Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy dân chủ và trí tuệ, phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 người.

Với 100% phiếu bầu, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1961, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đồng chí Phạm Đức Châu sinh năm 1959, Nguyễn Đức Chính sinh năm 1959 được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.  

Phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVI cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 16 người.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị sẽ kết thúc vào ngày mai, 25/9.

Từ khóa: Quảng Trị , Bí thư Tỉnh ủy , Nguyễn Văn Hùng , Đại hội