(Chinhphu.vn) – Tổng số tiêu chí nông thôn mới của các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện đạt bình quân 14,25 tiêu chí/xã, toàn tỉnh có 42/117 xã đạt chuẩn nông thông mới (NTM).

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VGP/Minh Trang

Ngày 17/10, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Võ Tuấn Nhân cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2018.

Đến nay, hiện trạng tiêu chí NTM của các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có sự chuyển biến đáng kể, tổng số tiêu chí đạt bình quân là 14,25 tiêu chí/xã (tăng 2,55 tiêu chí/xã so với đầu năm 2016), tiệm cận với mức tiêu chí bình quân chung của cả nước. Toàn tỉnh đã có 42/117 xã đạt chuẩn NTM (tăng 24 xã so với đầu năm 2016), các xã miền núi hiện không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Tỉ lệ số xã có dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 91,28%, tỉ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia đạt 44,3%. Tỉ lệ số xã đạt chỉ tiêu về tỉ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường là 70,1%. Tỉ lệ hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh là 61,32%. Số xã đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm là 60/117 xã.

Mục tiêu của tỉnh Quảng Trị từ nay đến năm 2020 là có từ 59-65 xã đạt chuẩn NTM (chiếm tỉ lệ 50-55%), có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn NTM, không còn huyện chưa có xã đạt chuẩn NTM, không còn xã đồng bằng đạt dưới 16 tiêu chí, không còn xã miền núi đạt dưới 8 tiêu chí. 

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, xây dựng NTM đang từng bước góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục được nâng cao, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố; thu nhập và điều kiện sống của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Nhiều địa phương đã quyết tâm, nỗ lực cao trong việc phấn đấu đạt chuẩn xã NTM và huyện NTM, tạo động lực rất lớn để triển khai chương trình giai đoạn 2018-2020.

Bên cạnh đó, ông Hà Sỹ Đồng kiến nghị đến đoàn công tác một số vấn đề, đó là: Đề nghị Trung ương tăng mức hỗ trợ vốn hằng năm cho tỉnh để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Quan tâm, ưu tiên bố trí vốn bổ sung trung hạn cho các địa phương còn khó khăn trong xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững như tỉnh Quảng Trị, trong đó có chính sách riêng về xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững cho các thôn, bản thuộc các địa bàn biên giới, chương trình 30a. Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ cho tỉnh kinh phí tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án chuyển đổi sinh kế cho người dân vùng biển bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển gây ra.

Đồng thời, đề nghị Bộ TN&MT quan tâm, hỗ trợ nguồn vốn thực hiện các nội dung tiêu chí môi trường như: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho cụm công nghiệp, làng nghề; xây dựng mô hình thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho cụm xã; xử lý các điểm ô nhiễm môi trường, cơ sở ô nhiễm môi trường công ích. Sớm ban hành các văn bản hướng dẫn như: Quy định quản lý chất thải rắn; quỹ bảo vệ môi trường địa phương. Cần có cơ chế quy định buộc các đơn vị sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải có trách nhiệm thu hồi bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tại Quảng Trị. Là một tỉnh đi lên từ hậu quả của chiến tranh rất nặng nề, nhưng những kết quả đạt được trong xây dưng NTM tính đến hiện tại, Quảng Trị đã thực hiện rất tốt. Trong đó, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo hiệu quả từ cơ chế chính sách đến tổ chức thực hiện; các địa phương trong tỉnh cũng có nhiều cách làm hay, sáng tạo phù hợp với điều kiện của từng địa bàn...

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng cho rằng, tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí khó nhất trong bộ tiêu chí xây dựng NTM, đặc biệt đối với công tác duy trì và giữ vững ở những địa phương sau khi đã đạt chuẩn NTM. Vì thế tỉnh cần bố trí bảo đảm quỹ đất cho các dự án về môi trường, các hạng mục bảo vệ môi trường trong các dự án đầu tư.

Bên cạnh đó, xây dựng chính sách khuyến khích áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ mới, các công nghệ sản xuất sạch hơn, các công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, phù hợp với Việt Nam. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Bảo vệ môi trường để nâng cao việc chấp hành các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn...

                                                                                      Minh Trang