(Chinhphu.vn) - Đến thời điểm hiện nay, Cổng thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh Sơn La đã cung cấp trên 1.000 thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La ở mức độ 2 bao gồm: Thông tin về dịch vụ hành chính công, quy trình, thủ tục, mẫu biểu, thời gian, đơn vị thực hiện.

Ảnh minh họa
Người sử dụng có thể tải về hồ sơ, mẫu đơn để điền thông tin chuyển, nộp cho cơ quan nhà nước liên quan bằng các văn bản điện tử giao dịch trên môi trường mạng.

Mục tiêu đến năm 2015 tỉnh Sơn La cung cấp 24 dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (năm 2013 cung cấp 10 dịch vụ hành chính công, năm 2014 cung cấp thêm 13 dịch vụ hành chính công, năm 2015 cung cấp thêm 4 dịch vụ hành chính công), được tích hợp lên hệ thống cổng thông tin điện tử, phục vụ các tổ chức, công dân và doanh nghiệp.

Định hướng đến năm 2020, Sơn La tiếp tục triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên. Cụ thể, sẽ cung cấp từ 30-40 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 10-15 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau.

Để đạt các mục tiêu trên, tỉnh Sơn La đã xây dựng lộ trình cung cấp 27 dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 giai đoạn 2013-2015 gồm: Đăng ký kinh doanh (5 dịch vụ); cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện (3 dịch vụ); cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (2 dịch vụ); cấp giấy phép xây dựng (4 dịch vụ); cấp giấy phép đầu tư (2 dịch vụ); cấp chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược (4 dịch vụ); lao động, việc làm (3 dịch vụ); cấp, đổi giấy phép lái xe; giải quyết khiếu nại, tố cáo; đăng ký tạm trú, tạm vắng; khai thuế qua mạng.

Mô hình 4 mức độ phát triển của các dịch vụ hành chính công trực tuyến được áp dụng đối với Chính phủ điện tử tại Việt Nam, bao gồm:

Mức độ 1: Cổng thông tin điện tử có đầy đủ thông tin về quy trình thủ tục thực hiện dịch vụ, các giấy tờ cần thiết, các bước tiến hành, thời gian thực hiện, chi phí thực hiện dịch vụ.

Mức độ 2: Ngoài thông tin đầy đủ như mức độ 1, cổng thông tin điện tử cho phép người sử dụng tải về các mẫu đơn, hồ sơ để người sử dụng có thể in ra giấy, hoặc điền vào các mẫu đơn.

Mức độ 3: Ngoài thông tin đầy đủ như ở mức độ 1 và các mẫu đơn, hồ sơ cho phép tải về như ở mức độ 2, cổng thông tin điện tử cho phép người sử dụng điền trực tuyến vào các mẫu đơn, hồ sơ và gửi lại trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ sau khi điền xong tới cơ quan và người thụ lý hồ sơ. Các giao dịch trong quá trình thụ lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện qua mạng.

Mức độ 4: Ngoài thông tin đầy đủ như ở mức độ 1, các mẫu đơn, hồ sơ cho phép tải về như ở mức độ 2, gửi trực tuyến hồ sơ và thực hiện các giao dịch qua mạng như ở mức độ 3, việc thanh toán chi phí sẽ được thực hiện trực tuyến, việc trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến hoặc gửi qua đường bưu điện.

 Thanh Trúc