(Chinhphu.vn) - Chiều 11/7, Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân (HĐND) bầu.
Trong số 19 chức danh do HĐND Thành phố bầu, tại kỳ họp này, HĐND Thành phố thực hiện lấy phiếu đối với 16 chức danh.

Trong đó, có 6 người thuộc HĐND Thành phố (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực và 3 trưởng ban) và 10 người thuộc UBND Thành phố (Chủ tịch UBND, 4 Phó Chủ tịch và 5 Ủy viên là Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Công an Thành phố và Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố).

Có 3 chức danh không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm lần này gồm: Ông Tất Thành Cang, Giám  đốc Sở Giao thông vận tải do có thời gian công tác chưa đủ 1 năm theo quy định; ông Đặng Công Luận, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ đã nghỉ hưu và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Minh Trí đã chuyển công tác.

Kết quả lấy phiếu: Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND Thành phố là người có số phiếu tín nhiệm cao nhất với 78 phiếu (86,67%); bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố đứng thứ hai với 73 phiếu (77,66%); bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đứng thứ ba với 70 phiếu tín nhiệm cao (74,46%).

Người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất là ông Võ Văn Luận, Chánh Văn phòng UBND Thành phố với 40 phiếu tín nhiệm cao (42,55%) và người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Thái Văn Rê, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư với 18 phiếu tín nhiệm thấp (19,15%).

Cũng trong chiều nay, HĐND TP. Hồ Chí  Minh tiến hành bầu bổ sung 1 Ủy viên UBND Thành phố.

Mạnh Hùng