(Chinhphu.vn) - Theo Bộ Xây dựng, tính đến hết 31/5, tổng số tiền từ gói tín dụng 30.000 tỷ đồng đã giải ngân được 2.156,3 tỷ đồng.
Cụ thể, đối với hộ gia đình, cá nhân đã ký hợp đồng cam kết với 5 ngân hàng thương mại cho vay với 5.378 hộ, số tiền là 2.060 tỷ đồng, trong đó đã tiến hành giải ngân cho 5.368 hộ, với số tiền 1.343,7 tỷ đồng.

Đối với tổ chức đã ký hợp đồng cam kết cho vay 23 dự án với số tiền 1.894,4 tỷ đồng, đã giải ngân cho 19 dự án, dư nợ là 812,6 tỷ đồng (trong đó, TP. Hà Nội có 4 dự án với dự nợ là 194 tỷ đồng, TP. Hồ Chí Minh có 1 dự án với dư nợ là 244,6 tỷ đồng).

Theo đánh giá chung, việc triển khai gói tín dụng 30.000 tỷ đồng có tốc độ tăng trưởng nhanh trong 5 tháng đầu năm 2014. Nếu tại thời điểm 31/12/2013, tổng số vốn cam kết cho vay mới là 1.760 tỷ, thì đến thời điểm 31/5/2014, tổng số vốn cam kết cho vay đã đạt 3.954,4 tỷ đồng, tăng 225%, đạt 13,2% so với tổng nguồn vốn.

Tuy còn khó khăn nhưng thị trường BĐS đã ấm dần lên, biểu hiện ở số lượng giao dịch thành công tăng cao so với cùng kỳ, giá trị tồn kho BĐS giảm. Tại Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm, ước tính có khoảng 4.000 giao dịch thành công, gấp hơn 2 lần so với 6 tháng đầu năm 2013. Tại TP. Hồ Chí Minh, tình hình giao dịch cũng khả quan hơn, các giao dịch thành công chủ yếu ở phân khúc căn hộ dưới 15 triệu/m2.

Tổng giá trị tồn kho BĐS trên cả nước trong 5 tháng đầu năm 2014 đã giảm 45.029 tỷ đồng (giảm trên 35%) so với quý I/2013, trong đó Hà Nội giảm 36%; TP. Hồ Chí Minh giảm 45%

Điều đó cho thấy Nghị quyết 02 ngày 7/1/2013 của Chính phủ về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu tiếp tục phát huy hiệu quả và đi vào cuộc sống.

Toàn Thắng