(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Trương Duy Kha, Công ty cổ phần thương mại Việt Hương (TP. Hồ Chí Minh) làm thủ tục nhập khẩu cho mặt hàng "Hương liệu dùng trong sản xuất thực phẩm" tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thì được đề nghị bắt buộc phải nộp giấy Công bố chất lượng sản phẩm.

Công ty cổ phần thương mại Việt Hương có tham khảo Công văn số 4881/TCHQ-GSQL ngày 21/8/2013 của Tổng cục Hải quan và được biết Văn bản này quy định doanh nghiệp không phải nộp giấy Công bố chất lượng sản phẩm cho cơ quan hải quan. Nhưng đơn vị hải quan giải thích là chỉ áp dụng cho mặt hàng thực phẩm còn mặt hàng hương liệu thì không được áp dụng.

Ông Trương Duy Kha đề nghị cơ quan chức năng giải đáp rõ về vấn đề này.

Về vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ mục đ, khoản 2, Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ hải quan và Công văn số 4881/TCHQ-GSQL ngày 21/8/2013 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục nhập khẩu thực phẩm, khi nhập khẩu mặt hàng hương liệu dùng trong sản xuất thực phẩm, doanh nghiệp không phải nộp giấy Công bố chất lượng sản phẩm cho cơ quan hải quan và cơ quan hải quan chỉ thông quan khi doanh nghiệp nộp Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Thanh Thủy