(Chinhphu.vn) - Ông Huỳnh Tiến Long (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Khi nào Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam - Hàn Quốc ký kết vào tháng 5/2015 có hiệu lực?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) được ký chính thức vào ngày 5/5/2015. Sau khi ký kết, hai Bên đã khẩn trương thực hiện quy trình phê duyệt theo quy định của mỗi nước. Đến nay, sau quá trình nỗ lực, vận động, hai Bên đã hoàn thành thủ tục nội bộ phê duyệt Hiệp định tại mỗi nước.

Theo Điều 17.8 của Hiệp định VKFTA: “1. Thời điểm có hiệu lực của Hiệp định tùy thuộc vào việc hoàn thành các thủ tục pháp lý trong nước cần thiết của mỗi Bên; 2. Hiệp định sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai kể từ ngày các Bên trao đổi văn bản thông báo qua các kênh ngoại giao để thông báo cho nhau về việc đã hoàn thành các thủ tục pháp lý trong nước cần thiết để Hiệp định có hiệu lực, hoặc vào ngày khác do các Bên thỏa thuận”.

Hiện nay, hai Bên đang thảo luận để thống nhất ngày có hiệu lực của Hiệp định.

Thanh Thủy