(Chinhphu.vn) - Công ty của ông Dương Tiến Lâm (Đà Nẵng) có nhu cầu nhập khẩu xe tải đã qua sử dụng qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị). Theo hướng dẫn của cơ quan hải quan, ô tô đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu qua các cảng: Cái Lân, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Vũng Tàu.

Ông Lâm đã tham khảo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA chỉ thấy quy định về hạn chế cửa khẩu nhập khẩu đối với xe chở người từ 16 chỗ ngồi trở xuống, không thấy quy định đối với xe tải. Ông đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xe tải đã qua sử dụng không quá 5 năm đối với trường hợp của công ty ông.

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 của liên Bộ Thương mại - Giao thông Vận tải - Tài chính - Công an về việc hướng dẫn nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng và Thông tư số 19/2009/TT-BCT ngày 7/7/2009 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA, quy định về cửa khẩu nhập khẩu chỉ áp dụng đối với ô tô dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng, không bao gồm ô tô tải.

Việc nhập khẩu ô tô tải đã qua sử dụng phải đáp ứng các quy định khác tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/1/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Thanh Thủy