(Chinhphu.vn) - Tổng cục Hải quan hướng dẫn Công ty TNHH OSG Việt Nam về việc điều chỉnh mã loại hình trên tờ khai nhập khẩu đã thông quan.

Theo đó, thủ tục sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan, thủ tục hủy tờ khai hải quan được quy định tại Điều 11, Điều 12 và điểm 3 Phụ lục II Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 (áp dụng tại thời điểm trước khi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực), khoản 1, khoản 2 Điều 20, Điều 22 và điểm 3 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên đế thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc thì có hồ sơ cụ thể và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn.

Mai Hoa