(Chinhphu.vn) - Bà Đoàn Thị Vân (TP. Hà Nội) hỏi, theo Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) các doanh nghiệp xuất khẩu phải tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa, vậy doanh nghiệp cần làm thủ tục gì để có thể tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Hiệp định TPP cho phép người xuất khẩu, người sản xuất và người nhập khẩu được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Theo Hiệp định này, Việt Nam được áp dụng một số thời gian chuyển đổi như sau:

Đối với hàng nhập khẩu, Việt Nam được bảo lưu áp dụng hình thức nhà nhập khẩu tự chứng nhận xuất xứ sau 5 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực.

Đối với hàng xuất khẩu, có thể áp dụng song song 2 hình thức sau trong thời gian tối đa là 10 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực với Việt Nam:

- Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) như hiện nay;

- Áp dụng cơ chế người xuất khẩu đủ điều kiện tự chứng nhận xuất xứ (approved exporter) (gần tương tự như trong ASEAN hiện nay);

Sau khoảng thời gian 10 năm này, Việt Nam sẽ phải áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hoàn toàn như các nước TPP khác.

Như vậy, doanh nghiệp xuất khẩu vẫn có thể xin cấp C/O bình thường trong vòng 10 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực.

Để triển khai thực thi TPP, trong thời gian tới, sau khi Hiệp định TPP được Quốc hội phê chuẩn, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành các quy định và hướng dẫn doanh nghiệp việc tự chứng nhận xuất xứ.

Chinhphu.vn