(Chinhphu.vn) - Bố đẻ ông Phạm Văn Tư (tu_pham12345678@..) là thương binh loại A 4/4, tỷ lệ thương tật 31% và là cán bộ xã đã nghỉ việc, hưởng trợ cấp hàng tháng. Ngày 30/9/2012, bố ông Tư chết, hưởng thọ 78 tuổi. Ông Tư muốn biết ngoài mai táng phí, mẹ và em gái ông có được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng không?

Mẹ ông năm nay 76 tuổi, em gái ông 32 tuổi bị bệnh tâm thần không có khả năng lao động, hưởng chế độ người tàn tật 180.000đ/tháng. Cả hai người sống phụ thuộc vào bố ông. Theo cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, do bố ông thuộc diện cán bộ xã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng và là thương binh tỷ lệ 31% nên thân nhân không được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp thắc mắc của ông Tư như sau:

Khoản 4 Điều 21 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 14 Điều 1 Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13, có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2012, quy định, thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất như sau:

- Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ; con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng;

- Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ sống cô đơn không nơi nương tựa; con mồ côi cả cha mẹ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng và trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng.

Tại mục 6, Phần A, Bảng số 1 mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng ban hành kèm theo Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28/5/2012 của Chính phủ quy định, kể từ ngày 1/5/2012, trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần là 622.000 đồng/tháng và trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần là 1.302.000 đồng/tháng.

Cụ thể vấn đề ông Phạm Văn Tư hỏi, theo quy định tại Khoản 4 Điều 21 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi, bổ sung, có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2012, thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất. Bố ông Tư là thương binh có tỷ lệ thương tật 31%, do vậy mẹ và em gái ông không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp tiền tuần hàng tháng theo quy định này.

Bố ông Tư chết ngày 30/09/2012, hưởng thọ 78 tuổi. Nếu bố ông nghỉ việc vào năm 60 tuổi, thì thời điểm nghỉ việc là năm 1994. Căn cứ chế độ chính sách đối với cán bộ xã tại thời điểm 1994, bố ông Tư là cán bộ xã công tác lâu năm, già yếu nghỉ việc được hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng. Ngoài quy định trợ cấp mai táng cho người lo mai táng, tại 2 văn bản này không thấy có quy định cán bộ xã công tác lâu năm, già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

Bố ông Tư là cán bộ xã già yếu nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng, không phải là người hưởng lương hưu theo chế độ hưu trí, khi chết thân nhân không thuộc diện  hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại Điều 64 của Luật BHXH.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin, bài liên quan:

Đối tượng được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng

Từ khóa: trợ cấp tiền tuất