(Chinhphu.vn) - Bà Phạm Thị Dung (duyentcvnnb@...) làm y tá tại trạm y tế cấp xã, tham gia BHXH từ năm 2008, hưởng lương hệ số 2,06 từ tháng 8/2011. Ngày 27/9/2012 bà Dung sinh con. BHXH huyện thanh toán chế độ thai sản là 7.800.000đ bao gồm trợ cấp thai sản bằng 2 tháng lương tối thiểu chung và tiền chế độ thai sản 4 tháng.

Ngoài số tiền đó, bà Dung không được nghỉ dưỡng sức sau khi sinh và thanh toán chế độ nghỉ dưỡng sức sau khi sinh.

Bà Dung hỏi bà được hưởng những quyền lợi gì khi sinh con? Trường hợp của bà được thanh toán chế độ thai sản là bao nhiêu là đúng?

Vấn đề bà Dung hỏi, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Chế độ khi sinh con

Điểm a khoản 1 và khoản 4 Điều 31 Luật BHXH quy định: Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 4 tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường.

Sắp tới, theo quy định tại Điều 157 Bộ Luật Lao động năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2013, nếu lao động nữ đáp ứng đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của Luật BHXH thì được nghỉ hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng.

Theo quy định tại Điều 34 và Điều 37 Luật BHXH thì mức trợ cấp 1 lần khi sinh con; mức hưởng chế độ thai sản; chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi sinh như sau:

- Lao động nữ sinh con thì được trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con

- Người lao động hưởng chế độ thai sản khi sinh con với mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

- Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

- Trường hợp lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 5 ngày đến 10 ngày trong một năm.

Nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung; phải nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung mức hưởng một ngày bằng 40% mức lương tối thiểu chung.

Trợ cấp được tính theo mức lương tối thiểu chung tại tháng hưởng chế độ

Khoản 1 Điều 35 Luật BHXH, được hướng dẫn tại Điều 16 Nghị định 152/2006/NĐ-CP quy định: Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Theo hướng dẫn tại Mục 3, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008, bổ sung khoản 8, khoản 9 vào Mục II chế độ thai sản, Phần B, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thì:

- Trợ cấp một lần khi sinh con theo quy định tại Điều 34 Luật BHXH được tính theo mức lương tối thiểu chung tại tháng người lao động sinh con.

- Tiền lương tháng đóng BHXH để làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 16 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, được tính theo mức lương tối thiểu chung tại tháng hưởng chế độ.

Trường hợp bà Phạm Thị Dung, làm y tá tại trạm y tế cấp xã, tham gia BHXH từ năm 2008, hưởng lương theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định, được hưởng lương y tá trưởng bậc 2/12, hệ số 2,06 từ tháng 8/2011. Bà Dung sinh con ngày 27/9/2012, được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 4 tháng.

Tiền lương tối thiểu chung tại thời điểm bà Dung sinh con và hưởng chế độ là 1.050.000 đồng/tháng.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, nếu bà Dung đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, thì bà được BHXH thanh toán chế độ thai sản bao gồm:

- Trợ cấp một lần khi sinh con: 1.050.000 đồng x 2 tháng = 2.100.000 đồng.

- Mức hưởng khi nghỉ việc sinh con = (1.050.000 đồng x 2,06 x 6 tháng)/6 x 4 tháng nghỉ sinh con = 8.652.000 đồng

Tổng cộng: 2.100.000 đồng + 8.652.000 đồng = 10.752.000 đồng.

Trường hợp sau thời gian 4 tháng hưởng chế độ thai sản mà sức khoẻ còn yếu thì bà Dung được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Nếu đủ sức khỏe, tiếp tục làm việc thì không được hưởng.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Các tin liên quan:

- Chế độ thai sản khi đi làm sớm

- Trường hợp nghỉ thai sản 6 tháng

- Chế độ bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ thai sản

- Có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản

- Chính sách đối với lao động nữ sinh con

- Trường hợp nghỉ thai sản 6 tháng

- Bộ LĐTBXH trả lời về chế độ nghỉ thai sản 6 tháng

Từ khóa: Chế độ thai sản