(Chinhphu.vn) - Ông Trần Bình (tỉnh Thái Bình) kê khai người phụ thuộc là bà nội để làm hồ sơ giảm trừ gia cảnh nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Tuy nhiên, bà nội ông Bình không có giấy chứng minh nhân dân (CMND) theo yêu cầu của chi cục thuế địa phương. Ông Bình muốn biết làm thế nào để có giấy tờ xác nhận có giá trị như giấy CMND?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời vấn đề ông Bình hỏi như sau:

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô, dì, chú, bác, cậu, cháu ruột để giảm trừ gia cảnh với đối tượng nộp thuế TNCN được hướng dẫn tại tiết 3.1.7 điểm 3 Mục I Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 đã được hướng dẫn bổ sung tại điểm 2 Điều 2 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính như sau:

Đối với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô, dì, chú, bác, cậu, cháu ruột, cần có các giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với đối tượng nộp thuế (là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, cháu ruột) và bản tự khai có xác nhận của UBND cấp xã nơi đối tượng nộp thuế cư trú về trách nhiệm nuôi dưỡng của đối tượng nộp thuế với người phụ thuộc.

Các giấy tờ hợp pháp nêu ở đây là bất kỳ giấy tờ pháp lý nào xác định được mối quan hệ của đối tượng nộp thuế đối với người phụ thuộc như bản sao sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), bản sao Giấy khai sinh thể hiện được quan hệ này.

Đối với bản tự khai về người phụ thuộc có xác nhận của UBND cấp xã nơi đối tượng nộp thuế cư trú về trách nhiệm nuôi dưỡng của đối tượng nộp thuế với người phụ thuộc:

- Trường hợp người phụ thuộc cùng hộ khẩu với đối tượng nộp thuế thì không cần xác nhận của UBND cấp xã mà chỉ cần bản sao hộ khẩu.

- Trường hợp người phụ thuộc không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng đối tượng nộp thuế là: bản sao đăng ký tạm trú hoặc bản tự khai (theo mẫu số 21a/XN-TNCN) có xác nhận UBND cấp xã nơi đối tượng nộp thuế sống về việc người phụ thuộc đang sống cùng.

- Trường hợp người phụ thuộc không sống cùng đối tượng nộp thuế nhưng đối tượng nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng thì đối tượng nộp thuế tự khai (theo mẫu số 21b/XN-TNCN) và đề nghị UBND cấp xã nơi người phụ thuộc đang sống xác nhận về việc người phụ thuộc hiện đang sống tại địa phương và không có ai nuôi dưỡng.

Trường hợp người phụ thuộc trong độ tuổi lao động ngoài các giấy tờ nêu trên thì phải có thêm bản sao xác nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản khai có xác nhận của UBND cấp xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao động.

Trường hợp kê khai người phụ thuộc không cùng hộ khẩu

Như vậy theo quy định tại tiết 3.1.7 điểm 3 Mục I Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 đã được hướng dẫn bổ sung tại điểm 2 Điều 2 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính, trong hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, cháu ruột để giảm trừ gia cảnh cho đối tượng nộp thuế, không bắt buộc phải có bản sao Giấy CMND của người phụ thuộc đó.

Tuy nhiên trong Bảng kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng theo mẫu 21a/XN-TNCN và 21b/XN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính lại có cột mục kê khai số CMND/số hộ chiếu của người phụ thuộc. Theo luật sư, nếu người phụ thuộc đã già yếu, chưa làm Giấy CMND, hoặc mất, hỏng Giấy CMND chưa làm thủ tục cấp lại thì bỏ trống mục đó.

Đối với trường hợp người phụ thuộc không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng với đối tượng nộp thuế chỉ cần có xác nhận của UBND cấp xã nơi đối tượng nộp thuế cư trú xác nhận vào Bảng kê khai theo mẫu 21a/XN-TNCN nội dung người được kê khai trong biểu mẫu hiện đang sống cùng địa chỉ với đối tượng nộp thuế.

Đối với trường hợp người phụ thuộc không sống cùng với đối tượng nộp thuế chỉ cần có xác nhận của UBND cấp xã nơi người phụ thuộc cư trú xác nhận vào Bảng kê khai theo mẫu 21b/XN-TNCN nội dung người được kê khai trong biểu mẫu là người không nơi nương tựa, đang sống tại xã, phường đó là đủ cơ sở giải quyết.

Đề nghị ông Trần Bình đối chiếu quy định nêu trên, hoàn thiện hồ sơ chứng minh bà nội ông là người phụ thuộc do ông nuôi dưỡng, để được giảm trừ gia cảnh khi nộp thuế thu nhập cá nhân.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

>> Cháu ruột có được tính là người phụ thuộc?

>> Trường hợp giảm trừ gia cảnh với người phụ thuộc là ông, bà

>> Trường hợp giảm trừ gia cảnh với người phụ thuộc là cha mẹ nuôi

>> Cách xác định người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh

Từ khóa: Thuế thu nhập cá nhân , giảm trừ gia cảnh