(Chinhphu.vn) - Ông Nam Lưu (giaovienhungyen@...) hỏi: Chủ tịch UBND cấp huyện ký các quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học, mầm non hệ công lập trên địa bàn cấp huyện thì có đúng quy định không?

Theo ông Lưu tham khảo hướng dẫn tại Thông tư số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV thì Phòng Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các trường THCS, Tiểu học, mầm non hệ công lập trên địa bàn cấp huyện.

Nhưng, thực tế tại huyện của ông Lưu, Chủ tịch UBND cấp huyện ký các quyết định này. Ông Lưu thắc mắc, như vậy có trái với hướng dẫn tại Thông tư 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời Lưu như sau:

Theo quy định tại khoản 7 Điều 7 Nghị định số  14/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 của Chính phủ quy định tổ  chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì, Phòng Giáo dục và Đào tạọ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo được quy định cụ thể tại Điều 5 Thông tư số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV. Trong đó tại khoản 10 Điều này quy định Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm ra quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật và ủy quyền của UBND cấp huyện.

Theo quy định đó, khi có ủy quyền của Chủ  tịch UBND cấp huyện thì Trưởng Phòng Giáo dục và  Đào tạo mới thực hiện việc ký quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện. Nếu không ủy quyền, thì việc ký quyết định này do Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện theo thẩm quyền sau khi đã thực hiện đầy đủ quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển… theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức. 

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: 14/2008/NĐ-CP