(Chinhphu.vn) - Gia đình ông Nguyễn Hoàng Giang (Hà Nội) có nhà và đất đã được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, nhưng do sơ xuất ông bị mất hết giấy tờ, vậy ông phải làm thế nào để được cấp lại?

Vấn đề ông Giang hỏi được Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Theo Thông tư 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, tại Điều 4, quy định trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận bị mất như sau:

Người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận nộp 1 bộ hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận;

- Giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất Giấy chứng nhận 3 lần trong thời gian không quá 10 ngày trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Đối với hộ gia đình và cá nhân thì phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở UBND cấp xã trong thời gian 15 ngày.

Trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn thì không phải có giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất, giấy niêm yết thông báo mất giấy nhưng phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

Việc nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận bị mất chỉ được thực hiện sau thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng tin lần đầu hoặc từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận hoặc ngày ký giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ; trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận mới; trao Giấy chứng nhận cho người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

Trường hợp vợ chồng ông Nguyễn Hoàng Giang bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, ông bà Giang cần có đơn trình báo với công an cấp xã và đề nghị UBND xã niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận trong vòng 15 ngày. 

Sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận mà không thấy có tin tức gì về giấy chứng nhận bị mất và được UBND xã xác nhận đã niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận và không có tin tức gì về giấy chứng nhận đã mất, ông bà Giang có thể nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện. Trình tự, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận bị mất này theo quy định tại Thông tư 16/2011/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/7/2011.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.