Trang chủ » Chuyên đề » Hưởng ứng Ngày Dân số thế giới

Giảm mức sinh - nhìn từ vấn đề già hóa dân số

16:40, 22/05/2015

Mức sinh ở một số khu vực đang giảm xuống rất thấp, trong khi tốc độ già hóa dân số tăng nhanh… đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác dân số hiện nay.