(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác rà phá bom mìn (RPBM), vật nổ trong 10 năm, giai đoạn 2004-2014. Trung tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng, chủ trì hội nghị.

10 năm qua, công tác RPBM trong toàn quân đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ Chính phủ giao.

Điểm nổi bật là công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thi công có nhiều tiến bộ. Lực lượng, trang bị RPBM phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, ứng dụng tiến bộ được coi trọng, kết quả đã giải phóng hàng chục vạn hec-ta đất bị ô nhiễm bom mìn.

Nhiều dự án sau khi RPBM đã góp phần tích cực phát triển kinh tế-xã hội đất nước, cải thiện đời sống, vật chất, tinh thần cho bộ đội và nhân dân, góp phần phục vụ Phân giới cắm mốc biên giới với các nước láng giềng, đường tuần tra biên giới, các dự án lớn của Chính phủ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, thống nhất nội dung, phương hướng triển khai tổ chức thực hiện công tác RPBM thời gian tới. Cùng với việc làm tốt chức năng tham mưu, giúp Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực RPBM; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động RPBM, tổ chức thi công theo đúng quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn về người và trang bị trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường năng lực RPBM, công tác chính sách... đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Trần Minh (Theo QĐND)