(Chinhphu.vn) – Sau Hội nghị Sơ tuyển Sao Khuê, 77 sản phẩm, giải pháp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin đã lọt vào vòng sau.

Các thành viên hội đồng sơ tuyển đang xem xét các đề cử

Các thành viên Hội đồng sơ tuyển bao gồm đại diện Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các chuyên gia đầu ngành công nghệ thông tin (CNTT) và các báo chuyên ngành.

Tại hội nghị sơ tuyển ngày 24/5, Hội đồng đã tiến hành đánh giá, xem xét từng hồ sơ sản phẩm, dịch vụ đề cử và bình chọn theo hệ thống 5 nhóm tiêu chí lớn là tính ứng dụng và hiệu quả ứng dụng; công nghệ và chất lượng sản phẩm/dịch vụ; tính sáng tạo và đột phá; thị trường và dịch vụ hỗ trợ; chất lượng hồ sơ và bảo đảm pháp lý.

Kết quả 77/89 sản phẩm, giải pháp và dịch vụ phần mềm, CNTT đăng ký tham gia đã vượt qua vòng sơ tuyển trong đó có 12 dịch vụ, 65 sản phẩm/giải pháp phần mềm, CNTT.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết đây là kết quả rất đáng ngạc nhiên bởi số lượng sản phẩm bị loại ít hơn so với các năm trước..

Một trong những vấn đề luôn gây nhiều tranh cãi của các sản phẩm phần mềm là bản quyền. Năm nay vấn đề bản quyền đã được các doanh nghiệp chú trọng. Hầu hết các sản phẩm tham gia đều có chứng nhận bản quyền tác giả. Điều này chứng tỏ các doanh nghiệp đã có sự thay đổi nhận thức một cách rõ rệt về vấn đề bản quyền phần mềm.

Ban tổ chức cũng đã thành lập 9 nhóm thẩm định thực tế đến từng doanh nghiệp  để thẩm định về các sản phẩm, dịch vụ. Các đoàn thẩm định có trách nhiệm lập báo cáo kết quả thẩm định để Hội đồng Chung tuyển có cơ sở xem xét quyết định việc trao danh hiệu. Việc thẩm định sẽ được tiến hành từ nay cho đến hết ngày 2/6.

Theo kế hoạch, Hội nghị Chung tuyển Sao Khuê 2011 sẽ được tổ chức ngày 4/6. Tại Hội nghị, các sản phẩm, dịch vụ sẽ được nhận danh hiệu và được đánh giá xếp hạng sao.

Lễ công bố danh hiệu Sao Khuê năm nay sẽ được tổ chức trọng thể trong Gala Dinner của Hội Nghị lãnh đạo CNTT-TT Việt Nam (Vietnam ICT Summit 2011) vào ngày 10/6 tại Hà Nội.

Nguyệt Hà