(Chinhphu.vn)- Trường ĐH Cần Thơ vừa công bố quyết định của Tổng Giám đốc Mạng lưới trường đại học các nước ASEAN (AUN) chứng nhận đạt chuẩn đào tạo trình độ "Cử nhân Kinh tế nông nghiệp".
Chứng nhận của AUN-QA khẳng định chương trình đào tạo Cử nhân Kinh tế nông nghiệp của Đại học Cần Thơ đạt chuẩn 15 bộ tiêu chí với 300 tiêu chuẩn cụ thể về kiến thức nền tảng của giảng viên cấp trường, khoa, bộ môn, cán bộ, sinh viên, bộ máy hỗ trợ chương trình, đánh giá của người sử dụng nhân lực…


Trong năm 2013, Trường Đại học Cần Thơ đã tiến hành kiểm định chất lượng đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN. Trong đó, chương trình đào tạo Cử nhân Kinh tế nông nghiệp được triển khai đánh giá ngoài vào tháng 6/2013 và được cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng AUN vào ngày 15/7/2013. Với chứng nhận này, Đại học Cần Thơ đã trở thành 1 trong 30 thành viên của AUN.

Năm 1979, từ bộ môn Kinh tế nông nghiệp thuộc Khoa Nông nghiệp gắn với yêu cầu nhân lực kế hoạch hóa lĩnh vực nông nghiệp tới khi trở thành ngành học Kinh tế nông nghiệp thuộc Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh là một bước chuyển tiếp thích ứng và nhiều sáng tạo của trường Đại học Cần Thơ.

Kể từ năm 1979, mỗi năm Đại học Cần Thơ đào tạo  60-70 cử nhân kinh tế nông nghiệp ra trường; 4 năm gần đây, tuyển sinh gấp đôi (150 SV), các sinh viên ra trường có ý thức khởi nghiệp rõ ràng hơn, tham gia các hoạt động phân tích kinh tế, hỗ trợ kinh doanh tốt hơn.

Hiện nay, Trường gắn kết chương trình liên kết với địa phương cùng giải bài toán ở cơ sở từ nguồn nhân lực đã tốt nghiệp, cùng lúc tham gia giải quyết yêu cầu của địa phương và phát triển nguồn sinh viên cao học.

AUN-QA là chuẩn kiểm định chất lượng dành cho hệ thống các trường đại học thuộc khối ASEAN (ASEAN University Network - Quality Assurance) được thông qua từ năm 1998 và được triển khai liên tục năm 1999 đến nay, với khá nhiều hoạt động và thành tựu.

Ở Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức trở thành thành viên Hội đồng Quản trị của AUN từ năm 1995.

Công Trí