(Chinhphu.vn) – Hoạt động “Kết nối cung-cầu công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2020” sẽ thúc đẩy chuyển giao công nghệ, ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu công nghệ góp phần phát triển thị trường công nghệ.

Hoạt động kết nối cung – cầu công nghệ là một trong các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm phát triển thị trường KH&CN của Việt Nam.

Sự kiện “Kết nối cung-cầu công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2020” khai mạc ngày 3/12 là hoạt động nổi bật trong chuỗi hoạt động kết nối cung-cầu công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức với sự tham gia của hơn 400 đại biểu đến từ 63 tỉnh thành trong cả nước.

Hoạt động kết nối cung-cầu công nghệ là một trong các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm phát triển thị trường KH&CN của Việt Nam, là hoạt động định kỳ, thường xuyên được Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các địa phương triển khai ở quy mô quốc gia, vùng qua đó xác định nhu cầu công nghệ và kết nối với nguồn cung công nghệ phù hợp.

Hoạt động “Kết nối cung-cầu công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2020” sẽ thúc đẩy chuyển giao công nghệ, ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu công nghệ góp phần phát triển thị trường công nghệ, phục vụ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh và trong cả nước, đưa KH&CN vào thực tiễn phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho biết, thời gian qua, trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ chế, chính sách về KH&CN đã được tập trung hoàn thiện với nhiều quy định tiến bộ và đổi mới để đưa KH&CN không chỉ gắn mà thực sự đồng hành và thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực và địa phương. Bộ KH&CN cùng với các Bộ, ngành đã và đang xây dựng và ban hành đồng bộ hành lang pháp lý và các cơ chế, chính sách cần thiết để phát triển thị trường KH&CN; đẩy mạnh việc xây dựng các định chế trung gian để phát triển thị trường KH&CN.

Thông qua sự kiện, các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước gặp gỡ, kết nối, hình thành phát triển thị trường khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, đưa khoa học công nghệ vào thực tiễn phục vụ cuộc sống, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.

Để hoạt động kết nối cung-cầu công nghệ mang lại hiệu quả thiết thực và trở thành một sự kiện có ý nghĩa, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp tăng cường phối hợp chặt chẽ với Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và các Sở KH&CN, nhà khoa học, viện nghiên cứu để tiếp tục bàn bạc, trao đổi, thống nhất nhằm đi đến việc ký kết, triển khai hợp đồng chuyển giao công nghệ thành công; thúc đẩy hoạt động ứng dụng, đổi mới công nghệ, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh, giúp phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng thăm gian hàng tại sự kiện kết nối

Đây là lần thứ hai, hoạt động kết nối cung-cầu công nghệ được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Trần Văn Tuấn cho biết, Bà Rịa-Vũng Tàu xác định rõ, cần tăng cường năng lực, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm trong hệ thống đổi mới sáng tạo, tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển giao đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp hoạt động khởi nghiệp, đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Sự kiện “Kết nối cung-cầu công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2020” diễn ra từ ngày 3-4/12 với hoạt động chính là triển lãm của gần 200 gian hàng đến từ các viện trường, doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước có công nghệ - thiết bị trưng bày tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ 4.0, xử lý chất thải – môi trường, giải pháp tiết kiệm năng lượng, khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo và hoạt động tư vấn – kết nối công nghệ. Bên cạnh hoạt động triển lãm và tư vấn kết nối còn có các hoạt động liên quan như Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2020, Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp”.

Thu Cúc