(Chinhphu.vn) - Việc tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, công chức, viên chức về Chính phủ điện tử là một trong những giải pháp chủ yếu để xây dựng Chính phủ điện tử đã được Chính phủ nêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP.

Ngày 11/6, tại Hà Nội, Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) đã tổ chức lễ khai giảng chương trình đào tạo 100 chuyên gia Chính phủ điện tử. Các học viên tham dự chương trình đào tạo là trưởng, phó phòng công nghệ thông tin (CNTT) hoặc giám đốc các trung tâm CNTT và truyền thông của các đơn vị chuyên trách CNTT của các bộ, ngành và các sở TT&TT trong cả nước.

Các học viên này sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ đề ra là phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới nền kinh tế số và xã hội số, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; đưa Việt Nam vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên Hợp Quốc đến năm 2025.

Cục trưởng Cục Tin học hóa Nguyễn Huy Dũng chia sẻ, các học viên tham dự khóa học là những hạt nhân đầu tiên góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam. Trong thời gian tới, Cục sẽ chủ trì để chương trình đào tạo này được tổ chức một cách thường xuyên, định kỳ hằng năm, hằng quý, hằng tháng. Hình thức tiến hành có thể linh động, trực tuyến hoặc ngoại tuyến.

Khóa đào tạo dự kiến sẽ trang bị cho học viên những kiến thức chuyên sâu và bài học kinh nghiệm để có phương án giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn triển khai chính phủ điện tử ở bộ, ngành, địa phương mình.

Tham dự khóa học, các học viên sẽ được tìm hiểu cụ thể hơn về chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030, về Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 và các văn bản hướng dẫn các bước xây dựng kiến trúc chính phủ điện tử, chính quyền điện tử.

Trong thời gian đào tạo, các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT sẽ chia sẻ hướng dẫn triển khai về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước, triển khai quy định về lập đề cương dự toán chi tiết với hoạt động ứng dụng CNTT tin sử dụng kinh phí thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, triển khai về chi phí thuê dịch vụ, cách thức đảm bảo an ninh an toàn hạ tầng nền tảng Chính phủ số ứng dụng điện toán đám mây.

TB