(Chinhphu.vn) - Sáng 11/10 tại TP. Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị ứng dụng CNTT ngành tài nguyên và môi trường.
Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Triển khai Chính phủ điện tử, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử, qua đó 99% văn bản của Bộ và các đơn vị trực thuộc phát hành trong nội bộ đã thực hiện điện tử ký số. Đến nay, Bộ đã hoàn thành triển khai Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử; bảo đảm sẵn sàng kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã xây dựng và cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường - phiên bản 2.0.

Đồng thời, Cục đang hoàn thiện Đề án cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành; cập nhật thường xuyên, chia sẻ dữ liệu quốc gia về đất đai, quan trắc tài nguyên và môi trường, nguồn thải….

Cổng thông tin đất đai tại TP. Đà Nẵng thuận tiện để người dân và doanh nghiệp tra cứu.

Tại hội nghị, ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao những nỗ lực của ngành trong ứng dụng CNTT, làm nền tảng cơ sở như triển khai xây dựng và đưa vào vận hành một số cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường ở Trung ương và địa phương; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử… Tuy nhiên, vẫn còn thiếu quy định pháp lý cho việc kết nối, liên thông, chia sẻ sử dụng dữ liệu. Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu còn chậm, không được sử dụng, cập nhật; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn rất thấp…

Do đó, cần phải kiên quyết thay đổi phương thức làm việc từ giấy tờ, thủ công sang môi trường điện tử; phân tích xử lý thông tin - dữ liệu để đạt được mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân, tổ chức được thuận tiện mọi lúc mọi nơi mà Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường phải là tiên phong thực hiện.

Thứ trưởng đề nghị ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai trong ứng dụng CNTT, xây dựng vận hành Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường; kiến trúc hệ thống thông tin, quy định kỹ thuật, quy định cung cấp, chia sẻ, sử dụng thông tin, dữ liệu; triển khai, xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu mang tính nền tảng của ngành phục vụ quản lý điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc phòng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin dữ liệu toàn ngành, đặc biệt là những cơ sở dữ liệu phân định, hoạch định biên giới, biển và hải đảo.

Lưu Hương