(Chinhphu.vn) - Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia công bố tiếp nhận hồ sơ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn tài trợ thực hiện từ năm 2019 đợt II. Thời hạn nhận hồ sơ đánh giá xét chọn: trước 17h00 ngày 29/3/2019.

Chương trình tài trợ nhằm tạo môi trường nghiên cứu thuận lợi để thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản trong các tổ chức khoa học và công nghệ tại Việt Nam; nâng cao năng lực nghiên cứu, hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh; góp phần đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao; thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học.

Đề tài nghiên cứu cơ bản gồm các ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn như sau: Triết học, đạo đức học và tôn giáo, Xã hội học, Khoa học chính trị, Kinh tế và kinh doanh, Địa lý kinh tế và xã hội, Pháp luật, Lịch sử và khảo cổ học, Dân tộc học, Tâm lý học, Khoa học giáo dục, Ngôn ngữ và văn học, Thông tin đại chúng và truyền thông, Nghệ thuật.

Đối tượng tài trợ gồm: Tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam; tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học; tổ chức nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam; cá nhân nhà khoa học là công dân Việt Nam; nhà khoa học nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân nhà khoa học Việt Nam.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã quy định cụ thể về điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài và yêu cầu về kết quả đề tài. Thông tin chi tiết xem trên trang web: https://nafosted.vn/.

Hồ sơ đăng ký đề tài gửi: Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia Phòng 405, Tầng 4, số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 01/3/2019 đến 17h00 ngày 29/3/2019.