(Chinhphu.vn) - Bắc Ninh là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua bưu điện.

Ông Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh và ông Phạm Anh Tuấn ký kết thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ bưu chính-hành chính công. Ảnh: VGP/Thúy Hà
Hoạt động này là việc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. UBND tỉnh Bắc Ninh và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác trong việc cung ứng dịch các vụ bưu chính-hành chính công.

Theo thỏa thuận, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh khảo sát, đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính trong các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp và người dân để lập kế hoạch đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng lưới bưu chính tại tỉnh Bắc Ninh bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, Bưu điện Việt Nam sẽ tham gia hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC của tỉnh qua dịch vụ của Bưu điện Việt Nam.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp triển khai nâng cấp, mở rộng mạng lưới điểm bưu điện văn hóa xã, cung ứng các dịch vụ tiện ích như: Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích…, bảo đảm mạng lưới bưu chính hiện đại, rộng khắp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ tạo điều kiện để Bưu điện Việt Nam triển khai nâng cấp, mở rộng mạng điểm phục vụ trên địa bàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng tạo điều kiện cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai cung ứng các dịch vụ như: Chi trả các chế độ lương hưu; bảo hiểm xã hội; bảo trợ xã hội; người có công; các dịch vụ thanh toán (thu, chi) giữa các cơ quan, tổ chức và người dân; thu thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh; các dịch vụ chuyển tiền; thu hộ - chi hộ khác...

Ngày 3/1, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã tổ chức khai trương dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản điều hành từ tỉnh đến cấp xã. Mục tiêu đến năm 2018, Bắc Ninh sẽ xây dựng thành công chính quyền điện tử. Hiện nay, toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu nền tảng, cơ sở dữ liệu dịch vụ nền tảng đã được hoàn thành và người dân có thể sử dụng 117 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc 44 nhóm dịch vụ công mà Chính phủ yêu cầu các địa phương ưu tiên triển khai trong năm 2016.

Thúy Hà