(Chinhphu.vn) - Hôm nay, tại thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc Chương trình hoạt động trình diễn kết nối cung - cầu công nghệ 2011.

Khai mạc hoạt động trình diễn kết nối cung - cầu công nghệ 2011 - ảnh Chinhphu.vn

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ “Hội thảo toàn quốc Giám đốc các Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KHCN) địa phương lần thứ IV” diễn ra từ 1-2/12/2011 do Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Tại hoạt động trình diễn kết nối cung - cầu công nghệ 2011, có hơn 40 đơn vị gồm các viện nghiên cứu, trường đại học khối kỹ thuật công nghệ, trung tâm nghiên cứu ứng dụng và các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tham gia trình diễn, giới thiệu hơn 60 loại quy trình, công nghệ, kết quả và sản phẩm tới các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN.

Ông Bùi Văn Quyền, Bộ KHCN cho biết, hoạt động trình diễn kết nối cung - cầu công nghệ nhằm liên kết, hợp tác, trao đổi học tập kinh nghiệm, ứng dụng chuyển giao, kết nối cung - cầu công nghệ, giúp đẩy mạnh hoạt động công bố, trình diễn, quảng bá công nghệ, giới thiệu và phổ biến kết quả nghiên cứu, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, góp phần đưa nhanh ứng dụng tiến bộ KHCN vào cuộc sống, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương.

Đến nay, đã có có 61 tỉnh, thành phố thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN trực thuộc Sở KHCN, để thực hiện chức năng lựa chọn và tổ chức ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN vào sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.

Theo báo cáo của 59/61 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN, từ năm 2010 đến nay, đã có 95 đề tài và 172 dự án đã và đang được ứng dụng và thực hiện trong các lĩnh vực như nông nghiệp, thủy sản, công nghệ sinh học, an toàn bức xạ, công nghệ thực phẩm, năng lượng, môi trường…

Có 32 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN đã thực hiện các dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ với tổng số 2.226 hợp đồng (2.129 hợp đồng dịch vụ tư vấn; 97 hợp đồng chuyển giao công nghệ). Giá trị các hợp đồng lên đến 24.748 triệu đồng.

Những công nghệ được lựa chọn để chuyển giao là công nghệ tiên tiến hơn so với công nghệ hiện có ở các địa phương và hướng vào giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội có tầm quan trọng như nâng cao năng suất, chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa, có tiềm năng về thị trường; hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, hình thành các ngành, nghề mới, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Mạnh Hùng