(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 5 tháng đầu năm, cả nước có 31.228 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 173.624 tỷ đồng, tăng 0,7% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2013.

So với tháng thống kê trước, tính đến ngày 20/5/2014, cả nước có 5.499 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 30,2 nghìn tỷ đồng. Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải ngừng hoạt động hoặc giải thể là 6.713 doanh nghiệp.

Tính chung 5 tháng, vẫn có tới 27.867 doanh nghiệp phải ngừng hoạt động hoặc giải thể, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, có 23.965 doanh nghiệp ngừng hoạt động, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2013; 3.902 doanh nghiệp đã hoàn thành các thủ tục giải thế, tăng 7,7%.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định: Tình hình doanh nghiệp trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động chưa có chiều hướng suy giảm.

Vũ Trọng